Kamera Laško zaradi tehničnih težav žal trenutno ne prikazuje slike.
Hvala za razumevanje!

Lasko panorama

Javno glasilo Občine Laško (Laški bilten) obvešča občane in občanke o delu organov Občine Laško, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Laško, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.


Glasilo izhaja praviloma šestkrat letno.


Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Laško brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavlja na spletnih straneh Občine Laško.

   

  LaskiBlten st80 št. 90
datum: 15.06.2022
  LaskiBlten st80 št. 89
datum: 15.04.2022

  LaskiBlten st80 št. 88
datum: 15.02.2022
  LaskiBlten st80 št. 87
datum: 15.12.2021

  LaskiBlten st80 št. 86
datum: 15.10.2021
  LaskiBlten st80 št. 85
datum: 16.08.2021

  LaskiBlten st80 št. 84
datum: 15.06.2021
  LaskiBilten st83 št. 83
datum: 15.04.2021

  LaskiBlten st80 št. 82
datum: 15.02.2021


Arhiv Laškega biltena:


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.