Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

Pooblaščene osebe za ODLOČANJE o upravnih zadevah na 2. stopnji:

Marko ŠANTEJ, župan Občine Laško, vsa upravna področja

 

Pooblaščene osebe za ODLOČANJE o upravnih zadevah na 1. stopnji:

DANIJELA BEVK KNEZ, univ. dipl. prav., direktorica občinske uprave, vsa upravna področja

DIMITRIJ GRIL, prof. RP, vodja oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve, področje oddelka

NATAŠA GRADIŠNIK PADEŽNIK, vodja oddelka za proračun in javne finance, področje oddelka

ANDREJ FLIS, mag., vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, področje oddelka

ANDREJ KALUŽA, univ. dipl. inž. stroj., vodja oddelka za GJS, okolje in prostor, področje oddelka

LUKA PICEJ, univ. dipl. ekon., vodja režijskega obrata, področje obrata

EDINA MEMIĆ, univ. dipl. ekon., višja svetovalka I, obratovalni čas gostinskih obratov

UROŠ TRKAJ, univ. dipl. prav, višji svetovalec III, področje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč

 

Pooblaščene osebe za VODENJE postopkov na 2. stopnji:

MARTINA ČASL, univ. dipl. prav., višja svetovalka I za premoženjskopravne in kadrovske zadeve, o vloženih pr.sredstvih na vseh upr. področjih

TANJA GRABRIJAN, univ. dipl. prav., višja svetovalka I za splošne in pravne zadeve, o vloženih pravnih sredstvih na vseh upravnih področjih

UROŠ TRKAJ, univ. dipl. prav., višji svetovalec III za pravne zadeve in občinski urbanist, o vloženih pr. sredstvih na vseh upravnih področjih

 

Pooblaščene osebe za VODENJE postopkov na 1. stopnji:

MARTINA ČASL, univ. dipl. prav., višja svetovalka I za premoženjskopravne in kadrovske zadeve, področje delovnopr., prem. in drugih pr. zadev

ANDREJ FLIS, mag., višji svetovalec I, področje gospodarstva in projekti

BOŠTJAN POLAJŽAR, univ. dipl. gosp. inž., višji svetovalec I za javna naročila in JZP, področje javnih naročil in JZP

LUKA PICEJ, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I za režijske zadeve, področje režijskega obrata

LJUBICA VIŽINTIN, univ. dipl. ekon., višja svetovalka I za infrastrukturo in ceste, področje režijskega obrata

TANJA GRABRIJAN, univ. dipl. prav., višja svetovalka I za splošne in pravne zadeve, področje splošnih in pravnih zadev

STANKA JOŠT, univ. dipl. ekon., višja svetovalka I za stvar. prem. in splošne zadeve, področje stanovanjskih zadev in poslovnih prostorov

EDINA MEMIĆ,  univ. dipl. ekon., višja svetovalka I za gospodarstvo in kmetijstvo, področje gospodarskih in kmetijskih zadev

JASNA KERMELJ, univ. dipl. soc., višja svetovalka I za socialo in kulturo, področje družbenih dejavnosti

ANDREJA LESKOVŠEK, univ. dipl. geog., višja svetovalka I za okolje in prostor, področje komunalnih in prostorskih zadev

TADEJA KNEŽAR, dipl. ekon., višja svetovalka II, področje Kabineta župana

UROŠ TRKAJ, univ. dipl. prav, višji svetovalec III za pravne zadeve oddelka, področje urejanja prostora, priprava lokacijske informacije

ROZALIJA NEMEC, dipl. upr. org., svetovalka I za urejanje stavbnih zemljišč, področje komunalnih, stavbnih in prostorskih zadev

 


Seznam pooblaščenih uradnih oseb se dopolni oziroma spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih v seznamu.

Seznam se objavi na oglasni deski Občine Laško in na spletni strani Občine Laško.

Številka: 020-01/2024
Datum: 25. januar 2024
Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ   

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.