Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah

Pooblaščene osebe za ODLOČANJE o upravnih zadevah na 2. stopnji:
Franc ZDOLŠEK, župan Občine Laško, vsa upravna področja

Pooblaščene osebe za ODLOČANJE o upravnih zadevah na 1. stopnji:
DIMITRIJ GRIL, prof. RP, vodja oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve, področje oddelka
ANDREJ FLIS, mag., vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, področje oddelka
ANDREJ KALUŽA, univ. dipl. inž. stroj., vodja oddelka za GJS, okolje in prostor, področje oddelka
LUKA PICEJ, univ. dipl. ekon., vodja režijskega obrata, področje obrata
EDINA MEMIĆ, univ. dipl. ekon., višja svetovalka II, obratovalni čas gostinskih obratov
UROŠ TRKAJ, univ. dipl. prav, svetovalec I, področje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč

Pooblaščene osebe za VODENJE postopkov na 2. stopnji:
MARTINA ČASL, univ. dipl. prav., višja svetovalka I za premoženjskopravne in kadrovske zadeve,o vloženih pr.sredstvih na vseh upr. področjih
TANJA GRABRIJAN, univ. dipl. prav., višja svetovalka III za splošne in pravne zadeve, o vloženih pravnih sredstvih na vseh upravnih področjih
UROŠ TRKAJ, univ. dipl. prav., svetovalec I za pravne zadeve oddelka, o vloženih pravnih sredstvih na vseh upravnih področjih

Pooblaščene osebe za VODENJE postopkov na 1. stopnji:
MARTINA ČASL, univ. dipl. prav., višja svetovalka I za premoženjskopravne in kadrovske zadeve,področje delovnopr., prem. in drugih pr. zadev
ANDREJ FLIS, mag., višji svetovalec I, področje gospodarstva in projekti
SANDRA BARACHINI, mag., višja svetovalka I, področje kabineta župana
BOŠTJAN POLAJŽAR, univ. dipl. gosp. inž., višji svetovalec za javna naročila in JZP, področje javnih naročil in JZP
LUKA PICEJ, univ. dipl. ekon., višji svetovalec I za režijske zadeve, področje režijskega obrata
LJUBICA VIŽINTIN, univ. dipl. ekon., višja svetovalka I za infrastrukturo in ceste, področje režijskega obrata
TANJA GRABRIJAN, univ. dipl. prav., višja svetovalka III za splošne in pravne zadeve, področje splošnih in pravnih zadev
STANKA JOŠT, univ. dipl. ekon., višja svetovalka III za stvar. prem. in splošne zadeve, področje stanovanjskih zadev in poslovnih prostorov
EDINA MEMIĆ, univ. dipl. ekon., višja svetovalka II za gospodarstvo in kmetijstvo, področje gospodarskih in kmetijskih zadev
JASNA KERMELJ, univ. dipl. soc., višja svetovalka III za socialo in kulturo, področje družbenih dejavnosti
UROŠ TRKAJ, univ. dipl. prav, svetovalec I za pravne zadeve oddelka, področje urejanja prostora, priprava lokacijske informacije
VESNA SGERM, dipl. ekon., svetovalka I za okolje in prostor ter CZ, področje komunalnih, stavbnih in prostorskih zadev
ROZALIJA NEMEC, dipl. upr. org., svetovalka I za urejanje stavbnih zemljišč, področje komunalnih, stavbnih in prostorskih zadev

Seznam pooblaščenih uradnih oseb se dopolni oziroma spremeni ob vsakokratni spremembi izdanih pooblastil in podatkov, navedenih v seznamu.

Seznam se objavi na oglasni deski Občine Laško in na spletni strani Občine Laško.

Številka: 020-01/2018
Datum: 1. maj 2018
Župan Občine Laško
  Franc ZDOLŠEK   

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8016.8.2022
je izšla 91. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.