AKTUALNA OBVESTILA IN DOGODKI

Obvestila

23 maj 2024

Župana je v minulih dneh obiskal v Celju živeč ruski kipar Oleg Ambartsumyan,...

Obvestila

23 maj 2024

Obveščamo vas, da so se pričela pripravljalna dela na gradbišču ob Zdravstvenem domu...

Obvestila

23 maj 2024

Iščejo se nove rejniške družine, zato vsi, ki menite, da bi lahko pomagali, se prosimo...

Dogodki

21 maj 2024

Ta teden obeležujemo Nacionalni teden prostovoljstva, v okviru katerega Slovenska...

Obvestila

21 maj 2024

Gradnja širokopasovnega optičnega omrežja RUNE bo v prihodnjih tednih in mesecih...

Obvestila

20 maj 2024

Vstopili smo v nacionalni teden prostovoljstva, ki bo letos med 20. in 26. majem 2024...

Obvestila

17 maj 2024

Center za krepitev zdravja Laško, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Laško, in NIJZ...

Obvestila

17 maj 2024

V občini Laško imamo že vse od leta 2018 sistem za izposojo koles KolesCe. PO celotni...

Obvestila

16 maj 2024

Generalna policijska uprava je pripravila anketni vprašalnik na temo "Ocene in stališča...

Obvestila

15 maj 2024

Zaradi izgradnje elektro omrežja bo na lokalni cesti Mala Breza-Trobni Dol od...

Obvestila

14 maj 2024

Občina Laško objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med...

Obvestila

14 maj 2024

Da bi zagotovili, da je proces glasovanja o projektnih predlogih, ki so bili podani v...

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

ANKETA MOJA DEŽELA 2023

ANKETA MOJA DEŽELA

LAŠKI BILTEN

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

PROJEKTI, GRADNJE IN AKTIVNOSTI

Projekti

12 marec 2024

V letošnjem letu smo poskrbeli že za več pomembnih posodobitev v športni dvorani Tri...

Projekti

20 oktober 2023

V začetku letošnjega oktobra (2023) se je začelo izvajanje posodobitve hlajenja...

Projekti

18 oktober 2023

Na področju infrastrukturnih objektov se zaključuje gradnja primarnega in sekundarnega...

Projekti

17 oktober 2023

Po Laškem se po posameznih sklopih izvaja izgradnja fekalne kanalizacije na območju...

Dobrodošli v

LAŠKEM

Najlepši zdraviliški kraj v letu 2020

JAVNA NAROČILA, RAZPISI IN NEPREMIČNINE

17 maj 2024

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za gradnjo objekta "Ureditev električnih vodov na območju UN starega mestnega jedra Laško ter sanacija opornega zidu ob Kidirčevi...

16 maj 2024

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za storitev izdelave dokumenta "CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE LAŠKO", ki bo v celoti ustrezal vsebini javnega razpisa MOPE...

10 maj 2024

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23...

07 maj 2024

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

06 maj 2024

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

06 maj 2024

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

06 maj 2024

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

26 april 2024

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

26 april 2024

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

24 april 2024

J A V N I    P O Z I V za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav  v Občini Laško za leto...

24 april 2024

Občina Laško, Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena v zvezi s 55. členom Zakona o stvarnem...

12 april 2024

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2024-2025 na Območju...

V Laškem smo povezani

Wi-Fi točke

Brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.