Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Občina Laško

Mestna ulica 2
3270 Laško
 
Tel.: 03 7338 700
Faks: 03 7338 740
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: http://www.lasko.si

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
 
Organigram in podatki o organizaciji organa:
 
Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

Uradne osebe, ki so pristojne za posredovanje informacij javnega značaja Občine Laško, s sedežem Mestna ulica 2, Laško, so:
Dimitrij Gril vodja Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve
03 7338 728 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Nataša Gradišnik Padežnik vodja Oddelka za proračun in javne finance 03 7338 708 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Andrej Kaluža vodja Oddelka za GJS, okolje in prostor 03 7338 705 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Luka Picej vodja Režijskega obrata
03 7338 714 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Boštjan Polajžar
višji svetovalec I za javna naročila in JZP
03 7338 735
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Martina Časl višja svetovalka I za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve 03 7338 713 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Mag. Andrej Flis vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti 03 7338 731 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Tanja Grabrijan višja svetovalka II za splošne in pravne zadeve 03 7338 711 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
Pooblaščeni osebi za vodenje in odločanje v postopku po ZDIJZ
Za vodenje in odločanje v postopkih z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo sta Martina Časl in Tanja Grabrijan.
 
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa:
Seznam predlogov predpisov:
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
Katalog upravnih postopkov:
Seznam javnih evidenc:
Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi Občina Laško, je mogoč v posameznih uradih občine. Podatke iz posameznih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.
 
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

 

Druge informacije javnega značaja

Druge informacije javnega značaja s področja dela Občine Laško najdete na spletni strani http://www.lasko.si v rubrikah novice in obvestila, javna naročila in razpisi ter projekti.
 
OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Dostop do informacij javnega značaja je mogoč v času uradnih ur:
  • ponedeljek od 8. do 15. ure,
  • torek od 8. do 15. ure,
  • sreda od 8. do 17. ure,
  • petek od 8. do 13. ure.


CENIK O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Enotni cenik je določen v 17. členu UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (Uradni list RS, št. 24/16)


LETNA POROČILA
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2022
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2021
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2020
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2019
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2018
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2017
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2016
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2015
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2012
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2011
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2010


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  • pogodba z zavetiščem in sredstva za oskrbo zapuščenih živali,
  • pravni promet z nepremičninami in cenitve nepremičnin,
  • ponudbe izbranih ponudnikov v postopkih javnih naročil.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.lasko.si

Odgovorna oseba: Marko Šantej, župan
Datum prve objave podatkov kataloga: 4. april 2007
Datum zadnje spremembe: 27. oktober 2023

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.