Sestava občinskega sveta Laško 2018 - 2022

SLS
Barlič Alenka
Belej Marjan
Cesar Janko
Jezovšek Mojca
Konec Juričič Nuša
MMOL
Bevk Knez Danijela
Jančič Barbara
Kirn Enej
Rode Barbka
Šipek Bojan
SD
Kovač Damjan
Kozmus Marjan
Kustura Bojana
Lukić Uroš
DeSUS
Čander Olga
Gradišnik Irena
Pikl Matjaž
SDS
Deželak Uroš
Medved Robert
Pavčnik Štefanija
N.Si
Senica Jože
Teršek Polonca
Lista LL
Boštjan Vrščaj
Občinski svetVabila sej občinskega svetaZapisniki sej občinskega sveta


 


DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO 2018-2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Janko Cesar (SLS ) – predsednik,
2. Enej Kirn (MMOL),
3. Damjan Kovač (SD),
4. Matjaž Pikl (DeSUS),
5. Štefanija Pavčnik (SDS),
6. Jože Senica (N.Si),
7. Boštjan Vrščaj (Lista LL).

Statutarno pravna komisija:
1. Danijela Bevk Knez (MMOL) - predsednica
2. Alenka Barlič (SLS)
3. Olga Čander (DeSUS)
4. Damjan Kovač (SD)
5. Polonca Teršek (N.Si)

Komisijo za vloge in pritožbe:
1. Marjan Kozmus (SD) - predsednik
2. Alenka Barlič (SLS)
3. Bojan Šipek (MMOL)

Odbor za gospodarski razvoj občine:
1. Marjan Kozmus(SD) - predsednik
2. Mojca Jezovšek (SLS)
3. Barbka Rode (MMOL)
4. Robert Medved (SDS)
5. Petra Vrečko
6. Daniel Pavčnik
7. Boštjan Teršek

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti:
1. Matjaž Pikl (DeSUS) - predsednik
2. Danijela Bevk Knez (MMOL)
3. Janko Cesar (SLS)
4. Uroš Lukić (SD)
5. Štefanija Pavčnik (SDS)
6. Mojca Srebot
7. Franc Lesičar
8. Marjan Holcer
9. Stanislav Grbič

Odbor za družbene dejavnosti in društva:
1. Enej Kirn (Mlada moč Občine Laško) - predsednik
2. Bojana Kustura (SD)
3. Nuša Konec Juričič (SLS)
4. Polonca Teršek (N.Si)
5. Janez Benedek
6. Marko Šantej
7. Ivan Medved

Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja:
1. Marjan Belej (SLS) - predsednik
2. Barbara Jančič (MMOL)
3. Irena Gradišnik (DeSUS)
4. Uroš Deželak (SDS)
5. Hedvika Vidic
6. Urška Knez
7. Janko Rode

Odbor za družbene dejavnosti in društva:

1. Klemen Grešak (Mlada moč Občine Laško) - predsednik

2. Ludvik Urankar (SLS)

3. Andreja Križnik (LDS)

4. Marjeta Ocvirk (SD)

5. Jasmina Perc, Paneče 22, Rimske Toplice

6. Karolina Pal, Podhumska 2, Laško

7. Janez Benedek, Mestna ulica 7, Laško

Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja:

1. Mojca Krivec (SLS) - predsednik

2. Franc Lesičar (SD)

3. Jože Kotnik (DeSUS)

4. Jože Senica (N.Si)

5. Jožica Krašovec, Cesta v Debro 27, Laško

6. Urška Knez, Cesta v Rečico 14, Laško

7. Zdenka Fišer Mirč, Lokavec 12, Rimske Toplice

 


Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.