OBČINA LAŠKO
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Mestna ulica 2
3270 LAŠKO
logo volitve2019
Tajnica OVK: Tanja Grabrijan (03 7338 711, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. )
Nam. tajnice OVK: Stanka Jošt (03 7338 712, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. )

SPLOŠNO
Naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in v Krajevnih skupnostih Sedraž ter Zidani Most v dveh volilnih enotah se namesto 3. marca opravijo v nedeljo, 31. marca 2019.
  Poročilo o izidu glasovanja na naknadnih volitvah 31.3.2019.
  Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti za 3. marec.
  Sklep o prestavitvi naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na 31. marec.
  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti.
  Sklep o določitvi volišč za naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti.
  Obvestilo v zvezi z naknadnimi volitvami v svet KS Zidani Most.

KANDIDIRANJE
Kandidature se vlagajo do četrtka, 28. februarja 2019, do 15. ure na sedežu Občinske volilne komisije, Mestna ulica 2, Laško.
  Seznam kandidatov za naknadne volitve člane v svetih krajevnih skupnosti po izžrebanem vrstnem redu.

Instruktivni obrazci - kandidiranje za NAKNADNE volitve člane svetov krajevnih skupnosti Rimske Toplice, Sedraž in Zidani Most::  
  Navodilo OVK k obrazcem.
  Kandidatura za svet KS.
  Soglasje kandidata za člana sveta KS.
  Seznam volivcev, ki določajo kandidaturo s podpisovanjem.
  Zapisnik - kandidiranje preko politične stranke.
  Seznam prisotnih v organu, ki je določil kandidaturo.
  Potrdilo o vloženi kandidaturi.

IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV
Predloge za sestavo volilnih odborov sprejemamo sprejemamo do ponedeljka, 11. februarja 2019.
  Predlog za člana volilnega odbora.
  Soglasje kandidata za člana volilnega odbora.

POVEZAVE

Povezava na  uradno spletno stran Lokalnih volitev 2018.
Povezava na    spletno stran Ministrstva za javno upravo.za Lokalne volitve 2018.
Povezava na    spletno stran Državne volilne komisije.

PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
  Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest


ŽUPAN
1. Predlagatelj: SMC
    Kandidat: Bojan Špiler

OBČINSKI SVET

VE1 (KS Laško)

VE2 (KS Rečica, Marija Gradec, Vrh nad Laškim in Šentrupert)

VE3 (KS Rimske Toplice, Jurklošter, Sedraž in Zidani Most)
1. Predlagatelj: Kaja Potušek in skupina volivcev
    Ime liste: Bogomir Potušek – neodvisni kandidat

Številka: 032-12/2018
Datum: 17. 5. 2018

Z A P I S N I K

2. dopisne seje Občinskega sveta Laško, ki je bila opravljena v času od 14. do 17. maja 2018.

Seja je bila opravljena pisno.

Dnevni red seje je bil:

1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo – skrajšani postopek

Gradivo je bilo poslano članom občinskega sveta v pisni obliki. Svetniki so prejeli vabilo z dnevnim redom in obrazložitvijo ter glasovnico, ki so jo morali izpolnjeno in podpisano vrniti (osebno, po navadni pošti ali po e-pošti) do 17. 5. 2018 do 15. ure. Za pravilno glasovanje po elektronski pošti se je upoštevala tudi pravočasna in pravilno izpolnjena glasovnica, ki je bila poslana brez lastnoročnega podpisa glasovalca, če je bila poslana oz. vrnjena z njegovega elektronskega naslova, ki ga je ob pričetku mandata vpisal na seznam elektronskih naslovov občinskih svetnikov. Pravočasno je glasovalo 15 članov (od 23-ih članov), s tem je bil občinski svet sklepčen. Vsak svetnik je oddal obe glasovnici, vse so bile pravilno izpolnjene. Vsi člani so glasovali ZA sprejem sklepa.

Občinski svet Laško je soglasno (15 glasov ZA) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo po skrajšanem postopku.


Občinski svet Laško je soglasno (15 glasov ZA) sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Laško sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo v predloženi vsebini.

Številka: 3504-01/2016

Zapisala:
Tanja Grabrijan
Župan Občine Laško                               
Franc ZDOLŠEK                                    

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.