Participativni proračun občine Laško

Kaj sploh je participativni proračun?

Je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

Zakaj participativni proračun?

Participativni proračun sicer v občini Laško izvajamo že od leta 2021, vendar do sedaj razdeljevanje sredstev ni bilo urejeno s pravilnikom in potrjeno na občinskem svetu. Ker se na Občini Laško zavzemamo za transparentnost, odprtost in sodelovanje občank in občanov pri odločanju o porabi proračunskih sredstev, vas z veseljem obveščamo, da so občinski svetniki sprejeli Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna. Na voljo bo 90.000 evrov sredstev, ki se bodo razporedila na tri območja v laški občini.

Kaj želimo s tem doseči?

S participativnim proračunom želimo, da neposredno vi, občanke in občani, sodelujete pri odločitvah o tem, da sami prepoznate probleme in možnosti izboljšav, sami predlagate rešitve in sami odločate. Participativni proračun je namreč namenjen NEPOSREDNI PARTICIPACIJI občank in občanov.

Kaj participativni proračun NI?

-      NI namenjen velikim komunalnim in investicijskim projektom (ki npr. zahtevajo projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja);

-      NI razdeljevanje proračunskih sredstev društvom, krajevnim skupnostim ali javnim zavodom, saj predlagatelj sam ne prejme denarja;

-      NI javno naročilo za izbor izvajalca.

 

Razdelitev na 3 območja
 

Na 9. sejii Občinskega sveta Občine Laško (14. 2. 2024) so svetniki potrdili nov Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Laško, v katerem so se za namen participativnega proračuna oblikovala tri območja, ki so razdeljena na podlagi treh kriterijev (število prebivalcev, površina in število naselij), ki so enakovredno ponderirani (33 %).

  • Območje 1 zajema KS Laško, KS Sedraž, KS Šentrupert in se mu dodeli 30.000,00 EUR;
  • Območje 2 zajema KS Rečica, KS Marija Gradec, KS Vrh nad Laškim in se mu dodeli – 29.000,00 EUR;
  • Območje 3 pa zajema KS Zidani Most, KS Rimske Toplice, KS Jurklošter in se mu dodeli – 31.000,00 EUR.

Vaš glas, vaše odločitve

Želimo si vaših idej, predlogov, saj izključno vi veste, kakšne so vaše potrebe in prioritete, kateri so tisti projekti, ki bodo resnično odražali potrebe in želje prebivalcev.

Predloge za projekte lahko poda prav vsakdo star 15 let in več. Želimo si čim več različnih predlogov, idej.

Kako sodelovati?

  • predstavite svoje ideje, prijavite predloge
  • glasujte za projekte, ki bodo predlagani in ustrezni, saj bo Vaš glas neposredno vplival, kateri projekti bodo uresničeni

Kdaj se bodo lahko začeli oddajati predlogi?

S ponedeljkom, 11. 3. 2024, se začenja oddajanje predlogov za participativni proračun Participiraj in profitiraj!
Oddaja predloga je povsem enostavna, in sicer naredite to na tej povezavi: PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!
 
*Pomoč pri oddaji predloga:
- v prvem okencu, kjer piše PREDLAGAJ je na dnu gumb "ODDAJ PREDLOG"
Posnetek zaslona 2024 03 11 112741
- ko kliknete na Oddaj predlog se vam odpre obrazec, v katerega vnesete vse podatke in na koncu obkljukate, da soglašate z obdelavo osebnih podatkov, ki bodo uporabljeni le za namen participativnega proračun, in kliknete zeleni gumb ODDAJ
 
Če se vam poraja kakšno vprašanje in odgovora ne najdete v JAVNEM POZIVU oziroma Pravilniku o postopku izvedbe participativnega proračunase lahko obrnete tudi na tajništvo, 03 733 87 00, kjer vam bomo pojasnili, kako oddati predlog.
 
Če želite obrazec za oddajo predloga natisniti, ga najdete tukaj. Natisnjenega nato pošljite na naslov Občina Laško, Mestna ul. 2, s pripisom Za participativni proračun Participiraj in profitiraj! ali ga oddajte osebno v Glavni pisarni Občine Laško v času uradnih ur.

Participativni proračun je priložnost za gradnjo močnejše in bolj povezane lokalne skupnosti. Z vašo vključenostjo želimo ustvariti in izvesti projekte, ki odraža potrebe in želje vseh. Le skupaj lahko namreč ustvarjamo boljši jutri za našo občino!

 

Občina Laško grafika participativni proračun 4 3 2024 002

 
 
  
 
VSE O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU 2021 NAJDETE OB KLIKU NA SPODNJO IKONO:part proracun m 
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.