Priznanja Občine Laško so:
1. Naziv častni občan Občine Laško
Najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik, je naziv Častni občan Občine Laško. Občinski svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in v tujini.
 
2. Grb Občine Laško
  • Zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa so ti dosežki, uspehi ali življenjsko delo izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
  • Srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali uspehov na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem obdobju pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
  • Bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju.
 
  • Kristalni grb Občine Laško podeli župan zlatim in diamantnim maturantom, posamezniku ali skupini ljudi, ki so v koledarskem letu dosegli enkratni večji dosežek ali uspeh na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa ima njihov dosežek ali uspeh pomen za ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
 
3. Pečat Občine Laško
podeli župan Občine Laško posameznikom in skupinam ljudi kot znak spoštovanja in pozornosti za dosego enkratnega uspeha, dosežka ali dela na vseh področjih družbenega delovanja. Uspeh, dosežek ali delo ne dosega tistega pomena za Občino Laško kot ga ima podelitev grbov Občine Laško.
 
4. Priznanje Antona Aškerca
Priznanje podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
  Evidenca priznanj Antona Aškerca

5. Priznanje zlati učenec
Priznanje zlati učenec prejmejo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja učenci, ki so v drugi in tretji triadi dosegli odličen uspeh oziroma so razrede končali s povprečjem zaključnih ocen 4,5 ali več in so v zadnji triadi dosegli na tekmovanjih najmanj 12 točk po Točkovniku o šolskih tekmovanjih, ki ga sprejme župan Občine Laško.
  Evidenca priznanj zlati učenec

S sprejemom novega Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št.13/2009), je prenehal veljati stari Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 40/2002), ki je določal tudi naslednja občinska priznanja:
  • *Jubilejna listina je bilo priznanje Občine Laško, ki ga je podeljeval župan ob pomembnih obletnicah obstoja ali delovanja pravnih oseb.
  • Zlata lilija Občine Laško je bilo priložnostno priznanje župana Občine Laško kot znak spoštovanja in pozornosti.
      Evidenca priznanj Zlata lilija (za obdobje 2000-2008)

Izpolnite spodnji obrazec:
Powered by BreezingForms
Vprašanja in odgovori
28.12.2020 Stavbno in kmetijsko zemljišče
10.12.2020 Prenova starega mestnega jedra
02.11.2020 Kolesarske steze
15.09.2020 Nakup objekta
18.06.2020 E-oskrba
28.02.2020 Stalno oz. začasno prebivališče
04.01.2016 Subvencija za študij v tujini
06.03.2015
Program dela Občinskega sveta
08.01.2015
Sofinanciranje malih čistilnih naprav
23.07.2014
Denarna pomoč ob rojstvu otroka
17.07.2014
Predstavitev kandidatov za župane
30.06.2014
Sklep o izvršbi
28.01.2014
Poškodovano cestišče pri objektu Zidani Most 16
05.12.2013
Geodet v Laškem
20.11.2013
Subvencije za novo ustanovljena podjetja
21.03.2013 Postopek in plačilo civilne poroke na gradu Tabor

 
 
 
 
Poročila o kakovosti pitne vode od leta 2016 dalje objavlja vzdrževalec vodovoda,
  JP Komunala Laško d.o.o., na svojih spletnih straneh.

V primeru, da upravljalec vodovoda zaradi neustrezne mikrobiološke slike izda obvestilo o prekuhavanju pitne vode na določenem območju, upoštevajte Navodilo o prekuhavanju vode.

Za izdajanje soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje je pristojna JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško.

Glede okvar na javnem vodovodu ali pomanjkanja vode lahko pokličete dežurno službo na telefonsko številko 051-614-501.

Dodatne informacije
v zvezi z obračunom vodarine in kanalizacije lahko dobite na telefonski številki 03/7338-732 oziroma e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


OBČINA LAŠKO
v sodelovanju s Komunalo Laško, turističnimi društvi
in krajevnimi skupnostmi
 
objavlja
 
TEKMOVANJE ZA NAJBOLJ UREJENE VASI
IN OBJEKTE V OBČINI LAŠKO V LETU 2012

I.
Tekmovanje je v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA DEŽELA – LEPA
IN GOSTOLJUBNA, s katero želimo naš bivalni prostor narediti prijetnejši za občane in
obiskovalce. Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje
prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s
turizmom.

II.
Občina Laško, v sodelovanju s Komunalo Laško, turističnimi društvi in krajevnimi skupnostmi,
organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v občini Laško. Namen
tekmovanja je spodbujanje urejanja objektov in okolice, kar bo prispevalo k lepšemu in
privlačnejšemu okolju.

III.
Udeleženci tekmovanja so vsi občani občine Laško, vse vasi, naselja, zaselki in ulice, javne
institucije ter fizične in pravne osebe s področja gospodarstva v občini. Na razpis se lahko
prijavijo posamezne fizične in pravne osebe, krajevne skupnosti in društva.

IV.
Objekti so razvrščeni v naslednje kategorije:
1. vas/zaselek/naselje/ulica,
2. hiša,
3. kmetija,
4. javni objekt in
5. podjetje.
Ocenjevanje zajema urejenost objektov (fasad, balkonov, oken), prometnih površin, zelenih
površin, ocvetličenj in okolice. Ocenjuje se na podlagi ocenjevalnih pol, ki jih pripravi komisija.

V.
Župan imenuje komisijo za ocenjevanje urejenosti krajev. Komisijo sestavljajo člani občinske
uprave, Komunale Laško, turističnih društev in krajevnih skupnosti.

VI.
Strokovna komisija bo ocenila vse prijavljene tekmovalce ter izbrala tri najboljše
znotraj posamezne kategorije. Nato bodo lahko občanke in občani preko spletne strani:
www.lasko.si oddali svoj glas za enega izmed treh najboljših in prispevali 50% celotne ocene.

VII.
Priznanje in nagrade najboljšim znotraj kategorij bo podelil župan občine Laško na osrednji
slovesnosti ob občinskem prazniku. Nagrade so sledeče:
1. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 200 €,
2. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 100 € in
3. mesto: darilni bon za nakup cvetja v vrednosti 50 €.

VIII:
Dodatne informacije o tekmovanju bodo na voljo na naših spletnih straneh www.lasko.si
Prav tako bodo o rezultatih tekmovanja obveščeni mediji.

IX.
Prijava naj vsebuje ime in priimek prijavitelja, naslov ter pripis kategorije v kateri »tekmujete
«. Prijave pošljite najkasneje do 9. 7. 2012, na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek l.r.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.