Občinski predpisi po področjih

1) LOKALNA SAMOUPRAVA IN SPLOŠNE ZADEVE
2) VOLITVE, REFERENDUMI
3) NADZORSTVO, INŠPEKCIJA
4) JAVNE FINANCE, PREMOŽENJE
5) DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCIALNE ZADEVE
6) VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE, PROGRAMI ZA MLADINO
7) KULTURA
8) ŠPORT
9) TURIZEM, GOSTINSTVO
10) KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PODEŽELJE
11) GOSPODARSTVO
12) NEPREMIČNINE
13) OKOLJE IN PROSTOR
 a) PROSTORSKI NAČRTI
 b) OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI
 c) OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRTI
 d) UREDITVENI NAČRTI
 e) ZAZIDALNI NAČRTI
 f) DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI
 g) DRUGI AKTI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA
 h) TEHNIČI PRAVILNIKI
  i) VODOVOD IN KANALIZACIJA
  j) PROGRAMI OPREMLJANJA
  k) NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

14) PROMET, CESTE
15) GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
16) OBRAMBA, CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE
17) OBČINSKE TAKSE IN OSTALO


Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m

Projekti LAS

logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.