Okusiti raznolikost podeželja

logo EU reg
Partnerji v operaciji:
Občina Laško, Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK), KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Celje ( KGZS – Zavod CE); Thermana d.d., družba dobrega počutja (Thermana d.d.)
 
Vrednost celotne operacije:  70.781,94 EUR
 
Sofinanciranje operacije (ESRR): 50.048,70 EUR
 
Trajanje operacije: 9. 11. 2017 – 30. 4. 2020

Kratek opis operacije:
Gastronomija postaja vse pomembnejši dejavnik pri razvoju turističnih destinacij, saj sodi tradicionalna kuhinja vsake regije oz. destinacije med njene ključne potencialne razlikovalne in s tem identifikacijske prvine. To je razlog, da se na območju LAS pojavlja potreba po razumevanju in razvoju dodane vrednosti gastronomije v gostinsko/turistični ponudbi. Operacija krepi strokovna in podjetniška znanja z usposabljanjem in izobraževanjem kmetovalcev, gostinskih, turističnih in drugih na gastronomijo destinacije vezanih subjektov ter vnaša v prostor sodobne in inovativne gastronomsko/turistične razvojne prakse. V okviru operacije bodo oblikovana partnerstva (mreže) in implementiran model lokalnih verig dobaviteljev (prehranskih pridelkov, prehranskih in rokodelskih izdelkov) in kupcev (gostinska podjetja, javni zavodi, podjetja, TIC-i, trgovine) ter prodajnih mest (TIC-i, trgovine) pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško, za katero bosta oblikovana Načrt razvoja in Načrt upravljanja in skrbništva. Model bo prenosljiv na ostala območja LAS, vključno z vzpostavljeno metodologijo ocenjevanja, certificiranja in evalviranja.

Namen operacije  je oblikovati mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti in hkrati krepiti potrebna znanja z izobraževanji in usposabljanji.

Predmet operacije so predavanja in delavnice, ki se bodo izvedle v okviru izobraževanj in usposabljanj za povečanje podjetnosti in inovativnosti ključnih deležnikov na področju prehranskih pridelkov/izdelkov/storitev ter nanje vezanih gostinskih in turističnih ponudnikov celotnega območja LAS. Predmet operacije je tudi oblikovanje in implementacija inovativnega modela lokalnih verig dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško – (v nadaljevanju KBZ Okusiti Laško)«, ki bo prenosljiv na ostala območja LAS. Za KBZ Okusiti Laško bo oblikovan načrt razvoja in upravljanja ter skrbništva. Z operacijo bomo identificirali tipične prehranske surovine, jedi in pijače na območju, ki predstavljajo nadaljevanje izročila ali ustvarjanje zgodovinskega spomina tam, kjer je bilo to izročilo že prekinjeno in ustvarili simbiozo prehranske kulturne dediščine s sodobnimi gastronomskimi rešitvami, ustvarjalnostmi in programi ter smernicami za oblikovanje kulinaričnih poti in spominkov, ki bodo vključeni v lokalne verige dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale KBZ Okusiti Laško. Rezultate operacije bomo promovirali s tiskanimi promocijskimi gradivi (brošura, panoji s predstavitvijo »gastronomske banke« in stalno razstavo »Okusiti Laško«) ter s sodobnimi orodji vsebinskega marketinga.

Aktivnosti operacije:
  • V 1. sklopu aktivnosti bomo izvedli zbiranje gradiva o prehranski kulturni dediščini s pomočjo pisnih virov, intervjujev na podlagi strukturiranih vprašalnikov in slikovnega gradiva ter na ta način oblikovali »gastronomsko banko Laškega«, za katero bodo izdelani predstavitveni panoji in jo bodo vsi zbiratelji vrtci, OŠ, društva in javni zavodi) predstavili na skupni prireditvi s pogostitvijo.
  • V 2. sklopu aktivnosti bo oblikovana strategija gastronomije za občino Laško in lokalna gastronomska piramida, ki bo določila najbolj značilne prehranske surovine, jedi in pijače na območju.
  • V 3. sklopu aktivnosti bomo oblikovali inovativni model mreženja ponudbe LAS Raznolikost podeželja in vzpostavili lokalne verige dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško. Oblikovan bo Načrt razvoja KBZ Okusiti Laško, ki zajema oblikovanje krovnih in področnih pravilnikov ter modela ocenjevanja ter certificiranja. Oblikovan bo tudi Načrt upravljanja in skrbništva KBZ Okusiti Laško.
  • V 4. sklopu aktivnosti se bo izdelala Celostna grafična podoba kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško.
  • V 5. sklopu aktivnosti se bodo izvedla izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine (gostince, hotelirje, kmete, nosilce turističnih dejavnosti …). Prav tako se bo izvedla tudi delavnica za vzpostavitev digitalnega vsebinskega marketinga novonastale blagovne znamke in gastronomske ponudbe območja.
  • V 6. sklopu aktivnosti se bodo nabavile prodajne stojnice, ki jih bomo uporabljali na kulinarično in gastronomsko usmerjenih prireditvah. Uporabile se bodo tudi v okviru predvidene prireditve, na kateri bomo v Thermani Laško otvorili stalno razstavo Okusiti Laško, predstavili rezultate operacije ter podelili certifikate ponudnikom pridelkov/izdelkov/storitev, ki bodo dobili pozitivno mnenje Ocenjevalne komisije za vključitev v kolektivno blagovno znamko Okusiti Laško.
  • V 7. sklopu aktivnosti se bo izvedla potrebna foto- in video produkcija projektnih vsebin. Prihodnost turizma postaja svet digitalnih medijev, kjer se prodajajo zgoščene zgodbe s fotografijami in video- prezentacijami z le malo besedami (smernice za generiranje kvalitetnih tekstualnih vsebin se bodo podale v okviru delavnice vsebinskega marketinga), zato je slikovno gradivo ključnega pomena za učinkoviti promocijo in trženje.
  • V 8. sklopu aktivnosti se bo izvedla promocija s tiskanimi promocijskimi gradivi (brošuro, panoji s predstavitvijo »gastronomske banke« in stalno razstavo »Okusiti Laško«) ter s sodobnimi orodji vsebinskega marketinga.

Cilji in rezultati operacije:
Z operacijo Okusiti raznolikost podeželja želimo vzpostaviti model mreženja oz. vzpostaviti lokalno verigo dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško. Pričakujemo, da se bo v verigo vključilo vsaj 10 subjektov. Prav tako se bodo izvedla izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine (gostince, hotelirje, kmete, nosilce turističnih dejavnosti – predvidenih je 20 delavnic. Izvedla se bo promocija operacije s tiskanimi promocijskimi gradivi (brošuro - 1500 kosov, panoji s predstavitvijo »gastronomske banke« in stalno razstavo »Okusiti Laško« - 13 panojev in 1 stalna razstava) ter s sodobnimi orodji vsebinskega marketinga.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.