Avtodomi

LOGO23

 

V sodelovanju z LAS Raznolikost podeželja, Občino Laško, Občino Vojnik ter CPU, d. o. o., je Občina Laško pridobila EU sredstva za projekt Avtodomi. 27.911,35 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo občina namenila za ureditev postajališča za avtodome pri planinski koči na Šmohorju in s tem zagotovila infrastrukturno opremljenost za kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja.

V letu 2021 je bila pripravljena projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvajalska pogodba za izvedbo počivališča za avtodome je bila podpisana v mesecu oktobru 2022.

Projekt se bo predvidoma zaključil do konca meseca junija 2023. Celotna investicijska pogodbena vrednost izgradnje projekta znaša 135.530,42 EUR z DDV, od katerih Občina Laško sama prispeva 107.619,07 EUR.

 

Cilj operacije:


Cilj operacije je ureditev postajališč za avtodome ter s tem zagotoviti primerljivo infrastrukturno opremljenost na območju LAS. Projektni partnerji bodo z načrtovanimi aktivnostmi prebivalcem in obiskovalcem območja LAS omogočili kakovostno preživljanje prostega časa in možnost spoznavanja območja.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja:

https://www.program-podezelja.si/

 

 


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.