Ozaveščanje o pomenu hortikulturne ureditve okolja in sobivanja z naravo v Laškem (ureditev okolja v Laškem)

logo EU reg
 
Občina Laško je, skupaj s partnerji v projektu, v letu 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom Ozaveščanje o pomenu hortikulturne ureditev okolja in sobivanja z naravo v Laškem (krajši naziv projekta: Ureditev okolja v Laškem).
 
Namen operacije je celostna hortikulturna ureditev urbanega območja naselja Laško in ozaveščanje o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja ter sobivanja z naravo, kar bo prispevalo k cilju izboljšanju stanja naravnega okolja in prilagajanju k podnebnim spremembam. 

V projekt so vključeni vlagatelj in partnerji iz vseh treh sektorjev, iz javnega (Občina Laško –vlagatelj, javni zavod STIK - partner), ekonomskega (Thermana d.d.) in zasebnega (Hortikulturno društvo Laško), ki aktivno sodelujejo pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa zagotavljajo svoj lasten delež sredstev.

Predmet operacije je:
  • izdelava Strategije celostne hortikulturne ureditve javnih površin naselja Laško in Strategije celostne hortikulturne ureditve zdraviliškega parka,
  • izvedbo 3 delavnic z namenov ozaveščanja o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja v Laškem, za vse ciljne skupine (starejše, ženske, otroke in mlade v šolah, …) v naselju Laško,
  • izvedba 2 delavnic z namenov ozaveščanja o pomenu hortikulturne in druge urejenosti okolja v Laškem v drugih občinah območja LAS Raznolikost podeželja, in sicer 1 v naselju Vojnik in 1 v naselju Štore,
  • predavanje na temo Izboljšanje stanja naravnega okolja in prilagajanje podnebnim spremembam,
  • izvedba ureditve izbranih območij hortikulturne ureditve v naselju Laško in v zdraviliškem parku s trajnicami,
  • postavitev inovativnih "zelenih klopi" v naselju Laško in v zdraviliškem parku,
  • nakup premičnih korit z zasaditvijo dreves v naselju Laško,
  • ureditev obstoječih in zasaditev novih dreves na levem bregu Savinje v naselju Laško,
  • zasaditev oz. ureditev učnega poligona s trajnicami,  kjer se bodo otroci in drugi zainteresirani poučevali o trajnicah,
  • nabava in zasaditev 3 samozalivalnih cvetličnih stolpov za na razgledne točke ter zasaditev cvetličnih korit na občinski stavbi, vse z namenom izboljšanja izgleda naselja.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2018 projekt odobrilo. Celotna vrednost projekta znaša 30.731 EUR, predvidena vrednost sofinanciranja iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) znaša 17.574 EUR.
Predviden zaključek vseh aktivnosti je do konca junija 2019.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si.
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.