Vodovod na delu Požnice

Aktivnosti glede izgradnje vodovoda so se začele vršiti v letu 2019. Projektant je bil Razvojni center inženiringi, d.o.o., ing. Matija Jurko. V januarju leta 2021 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in s tem služnostne pogodbe lastnikov zemljišč.

Vodovod se navezuje na omrežje vodovoda občin Celje, Vojnik, Štore. Na novo zgrajeno omrežje se priključujejo štiri gospodinjstva, med njimi tudi Izletniška kmetija Šolinc. Dolžina omrežja je dobrih 1200 metrov. Dela izgradnje so bila pogodbeno zaupana Javnemu podjetju Komunala Laško.

POŽNICA


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.