Javna razgrnitev OPPN za kamnolom Pojerje

Objavljamo dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja prostora (EUP) z oznako JU-3, na območju kamnoloma Pojerje ter sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi Odloka.
Pojerje
Gradivo bo javno razgrnjeno od 6.februarja 2019 do 7. marca 2019
:
  • v preddverju Urada župana Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
  • v prostorih Krajevne skupnosti Jurklošter,
  • na spletnih straneh Občine Laško.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Laško,  Mestna ulica 2, 3270 Laško, v torek, 26. februarja 2019, ob 16. uri.

  Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.