Energetska prenova Podružnične osnovne šole Vrh nad Laškim

POS Vrh logo eu kohezijski sklad1

V mesecu avgustu 2018 se zaključujejo še zadnja dela v sklopu projekta energetskih prenov podružničnih šol Občine Laško. V letu 2017 sta bili energetsko obnovljeni dve podružnični šoli, in sicer v Sedražu in Jurkloštru. Zdaj se zaključujejo dela na PŠ Vrh nad Laškim.


Pri obnovi smo izvedli ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in poskrbeli za večje bivalno ugodje. Energetska sanacija ovoja stavbe je zajemala sanacijo toplotno izolacijske fasade in fasadnega podstavka, vgradila so se nova lesena okna in vrata s troslojnim toplotno izolacijskim steklom. Šola je dobila tudi novo streho, s tem pa so se pridobili novi prostori v mansardi, in sicer dve novi učilnici ter sanitarije. Poleg energetske prenove je občina tudi generalno prenovila notranjost objekta.

Podružnična šola Vrh nad Laškim je tretji in zadnji objekt, ki ga je Občina Laško prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije in bila pri tem uspešna. Operacijo tako delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, izvaja pa se v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Vrednost del je znašala 316.412,12 EUR, vključujoč DDV. Gradbena dela je izvajalo podjetje AA Grading, d. o. o., iz Trbovelj, strokovni nadzor pa Milorad-Mišo Knežević, s. p.

Slovesno odprtje energetsko prenovljene PŠ Vrh nad Laškim bo v soboto, 25. avgusta 2018, ob 15. uri.
POS Vrh

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.