Predstavitev sistema izposoje koles

UKREP TRAJNOSTNE MOBILNOSTI NA OBMOČJU OBČINE LAŠKO
(SISTEM IZPOSOJE JAVNIH KOLES)

Občina Laško je podala vlogo na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Predmet prijave je vzpostavitev sistema izposoje javnih koles, z namenom izboljšanja pogojev za kolesarje ter promoviranje in spodbujanje razvoja kolesarjenja, kar bo prispevalo k razvoju trajnostne mobilnosti in spremembi potovalnih navad. Cilj operacije je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, s tem pa bomo prispevali k izboljšanju kakovosti zraka, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju javnega zdravja in kakovosti bivanja. Prav tako pa bo to prispevalo tudi k razvoju turizma na območju destinacije Laško –Sotočje dobrega.

Sistem za izposojo javnih koles bo sestavljen iz mreže postaj in prirejenih koles, ki bo uporabnikom omogočal izposojo, uporabo koles in vračilo na drugi možni postaji znotraj sistema. Omogočal bo kolesarjenje po mestu brez nakupa ali uporabe lastnega kolesa. Poleg postavitve postaj za kolesa s stojali, ki vključujejo tudi kontrolni sistem (terminal), je predvidena tudi mobilna aplikacija, ki bo omogočala ažurne informacije o številu razpoložljivih koles na posamezni postaji.

Sistem bo imel 4 postaje na različnih delih v Laškem in eno postajo v Rimskih Toplicah, in sicer:
- na parkirišču na Trubarjevem nabrežju pod Občino Laško,
- pri železniški postaji Laško,
- pri Thermani Laško,
- pri dvorani Tri lilije v Laškem,
- pri bodočem Turistično informacijskem centru v Rimskih Toplicah.
Vsaka postaja ima 6 priklopnih mest, od tega 3 za mehanska kolesa in 3 za električna kolesa. V okviru operacije je predviden nakup 10 mehanskih (navadnih) in 10 električnih koles.

Ministrstvo za infrastrukturo je projekt odobrilo, predvidena višina sofinanciranja znaša 64.543 EUR.

Z Mestno občino Celje in nekaterimi občinami v Savinjski regiji je predvidena izbira skupnega izvajalca vzpostavitve sistema, z namenom poenotenja sistema ter s tem medobčinske mobilnosti in razvoja turizma. Vzpostavitev sistema je predvidena v letu 2018.izposoja koles

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.