Zaključena energetska sanacija POŠ Jurklošter

Septembra so bila zaključena dela energetske obnove podružnične šole Jurklošter.

Pri obnovi smo izvedli ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in poskrbeli za večje bivalno ugodje. Energetska sanacija ovoja stavbe je zajemala sanacijo toplotno izolacijske fasade in fasadnega podstavka, vgradila so se nova lesena okna in vrata s tri slojnim toplotno izolacijskim steklom. Prišlo je tudi do spremembe na sistemu za ogrevanje in prezračevanje. Peč na utekočinjeni naftni plin smo zamenjali s pečjo na lesno biomaso – pelete. Zamenjal se je tudi klimat ter uredilo prezračevanje. Poleg ukrepov, ki prispevajo k zmanjšanju porabe toplotne energije je občina izvedla še ukrep zamenjave starih svetil z varčnimi svetili, pri čemer se bo zmanjšala porabe električne energije. Vrednost vseh gradbeno obrtniških del je znašala 233.288,40 €.

Podružnična šola Jurklošter je drugi objekt v sklopu treh, ki jih je Občina Laško prijavila na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske unije in bila pri tem uspešna. Operacijo tako delno financira Evropska Unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, izvaja pa se v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
sanacija jurkl 10 20172
sanacija jurkl 10 20171
sanacija jurkl 10 20173

Laški bilten

LaskiBlten st8015.06.2021
je izšla 84. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.