Modernizacija železniške proge Celje - Zidani Most

V sklopu modernizacije železniške proge poteka mnogo aktivnosti, usklajevanja in priprave za napovedano modernizacijo, ki bo omogočala večji, hitrejši in varnejši pretok blaga po železniški progi. Investitor vseh del je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Pred kakšnim letom se je na podlagi sprejete in pripravljene študije začelo z nameščanjem oken v objekte, kateri so bili prepoznani, da bodo izpostavljeni večjim obremenitvam hrupa.
V novembru 2016 je bil uveden v delo izbrani izvajalec del, ki bo izvajal modernizacijo železniške proge Celje – Laško z ureditvijo železniških postaj v Celju in Laškem.

V letu 2016 je bila izdana odločba takratnega Ministrstva za promet o zaprtju železniških nivojskih križanj v Laškem na Trubarjevi ulici pri Pivovarni Laško (prehod klavnica), v Marija Gradcu pri teniških igriščih in pri Peklar ter na Globokem v Rimskih Toplicah. Omenjena dejstva so se občanom in krajanom vseskozi predstavljala skozi različne oblike informiranja. V sklopu modernizacije se bodo ti prehodi zaprli, zgraditi bo potrebno nove nadomestne povezovalne ceste do naselij in zaselkov, ki gravitirajo na v bodoče zaprte prehode. Prehod na Trubarjevi ulici v Laškem bo zaprt s 1. avgustom 2017. Promet bo potekal po Trubarjevem nabrežju, v času visokih vod pa po servisni cesti oziroma ostalih obvozih vse do takrat, ko bo zgrajen III. most preko Savinje na Marija Gradcu.

Na območju Marija Gradca potekajo s pristojnimi službami Direkcije RS za infrastrukturo, Družbe za razvoj investicij parcelacije projektna usklajevanja z lastniki zemljišč za izgradnjo novega podvoza pod železniško progo, novega mostu preko Lahomnice in povezovalnih cest proti Radobljam. Kot nadaljevanje temu se bo nadaljevalo s prestavitvijo državne ceste na bivši lokaciji »Turkovega mlina«, kot izboljšanje varnostnih razmer na odseku regionalne ceste Laško – Šentrupert – Šentjur. Kot možna realizacija tega je občina v preteklosti že odkupila zemljišča z objekti. V sklopu tega se bo pristopilo k aktivnostim za ureditev jedra Marija Gradec.

V Rimskih Toplicah je v postopku priprava dopolnjenega osnutka odloka podrobnega občinskega prostorskega akta, ki bo omogočal izgradnjo navezovalne ceste in priključkov kot posledica načrtovanega zaprtja nivojskega križanja na Globokem. V sklopu priprave prostorskega akta je tudi umestitev novega mostu preko Savinje v Rimskih Toplicah ter rušenje starega.
ZP Lasko priprava
Pripravljalna dela modernizacije železniške proge Celje – Zidani Most so stekla.

Laški bilten

LaskiBlten st8016.08.2021
je izšla 85. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.