Urejeni Aškerčeva in Zdraviliška ceste v Rimskih Toplicah

V juniju se je pristopilo se je k izgradnji 350 metrov podaljška Aškerčeve ceste pod blokovnim naseljem, ki se s križiščem navezuje na Zdraviliško cesto. Poleg ceste se je izvedlo odvodnjavanje, hodnik za pešce, parkirne površine, javna razsvetljava in dostopi iz blokov na novo prometnico.

Izvedlo se je tudi urbano mini krožišče pri OŠ Antona Aškerca, ki pomeni lažji in varnejši dostop za učence na relaciji šola–avtobusno postajališče.

V zadnjem sklopu se je izvedla izgradnja hodnika za pešce od novega križišča, podaljška Aškerčeve ceste z Zdraviliško cesto mimo trgovine Tuš vse do stare pošte in do vstopa na Rusko stezo. S to povezavo se lahko občani in turisti varno sprehajajo od Rimskih term do Šmarjete, kar do sedaj ni bilo možno.

Vzpostavljen je tudi nov prometni režim. Promet od objekta Lončar do novega križišča z Aškerčevo in Zdraviliško je cesto enosmeren.

Investicija je bila vredna slabih 680.000 EUR in je sofinancirana po 23. členu Zakona o financiranju občin. Projekt je pripravil Miran Ugovšek iz podjetja Projektiva NVG, izvajalec del je bilo podjetje AGM Nemec, d. o. o., nadzor pa je opravljal Zvone Markon iz podjetja Magros, d. o. o..

9 OU rondo v RT20161102 123426

Laški bilten

LaskiBlten st8016.08.2021
je izšla 85. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.