Obnova križišča in odvodnjavanja meteornih voda na cesti Radoblje – Železniška postaja Rimske Toplice

V mesecu oktobru se zaključujejo dela na cesti v Strenskem, in sicer rekonstrukcija križišča JP 701 181 Radoblje–Železniška postaja Rimske Toplice z JP 701 183 Strensko–Plazovje pri stanovanjski hiši Strensko 5.

Z vzdrževalnimi deli v javno korist se je uredilo del hodnika za pešce ob objektu Strensko 5 ter odvodnjavanje križišča in ceste, prestavilo se je bližnji hidrant in asfaltiralo cestno povezavo med rekonstruiranim križiščem in JP 702 831 Strensko–Tovornik.
Krizisce Strensko

Laški bilten

LaskiBlten st8016.08.2021
je izšla 85. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.