Obnova podvoza Tuš-Debro-Podvoz in pešpoti od Brvi čez Rečico do ceste G1-5

Obnovitvena dela na JP 701990 Tuš-Debro-Podvoz G1-5 in pešpoti od Brvi čez Rečico do G1-5 obsegajo obnovo cestnega odseka od uvoza do doma upokojencev skozi železniški podhod, do G1-5 v dolžini cca 160 m.
Na obravnavanem odseku je bilo potrebno razširiti obstoječi hodnik za pešce in na novo urediti voziščno konstrukcijo z novo javno razsvetljavo ter omogočiti gibalno oviranim osebam varen dostop do hodnika za pešce ob državni cesti in dalje do območja Thermane in starega mestnega jedra.
debro pespot1
Obnovljen cestni odsek je urejen s širšim hodnikom za pešce, ki omogoča srečevanje dveh oseb na invalidskih vozičkih in zagotavlja višji standard vsem pešcem.
Pešci imajo tudi določen prostor - hodnik za pešce skozi podvoz in s tem zagotovljeno večjo varnost.
Na novo urejenem cestnem odseku je zgrajena javna razsvetljava in še dodatna luč v samem podvozu. Urejeno je odvodnjavanje ceste in podvoza, zamenjava ter ureditev nove prometne signalizacije in prometne opreme.
Za potrebe rekonstrukcije ceste in podvoza je bilo potrebno predhodno prestaviti komunalne vode v soglasju s pristojnimi soglasodajalci.
Na odseku pešpoti od Brvi čez Rečico do G1-5  je urejena asfaltna površina in javna razsvetljava. Pot je proti potoku Rečica zavarovana z ograjo in opremljena s novimi klopcami za počitek.
Na izhodu iz podhoda proti državni cesti je rekonstruirana obstoječa dotrajana rampa, ki je položnejša in s tem omogoča vzpon gibalno oviranim osebam.
debro pespot
Dela je izvajalo gradbeno podjetje SGP MESNER, d.o.o., iz Zg. Kungote, pod strokovnim nadzorom podjetja RC PLN M, d.o.o., ki je za odgovornega nadzornika imenovalo Milana Šetino.
Vrednost obnovitvenih del znaša 115.900,00 EUR.

Laški bilten

LaskiBlten st8016.08.2021
je izšla 85. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.