Ureditev poslovne cone v Spodnji Rečici

V letu 2014 je občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za industrijsko poslovno cono – gre za umestitev treh objektov na zemljišče vzdolž ceste, ki vodi proti Šmohorju.
 
Že v preteklosti je občina odkupila ta zemljišča, ki jih namerava po opremi s komunalnimi vodi ponuditi v odkup in s tem prispevati ter zagotoviti možnosti delovanja posameznim gospodarskim družbam. Aktivnosti za infrastrukturno ureditev trenutno potekajo v pridobivanju gradbenega dovoljenja za lokalno infrastrukturo in za elektro vode. Preko zemljišč potekajo elektro vodi in vodi telekoma, vso navedeno infrastrukturo je treba kablirati, za elektro vode pa je ob cesti predvidena transformatorska postaja, ki bo energetski temelj novi poslovni coni.

S posameznimi lastniki na kontaktnih območjih poslovne cone vodimo aktivnosti za pridobitev služnosti za posamezne vode. Cilj je, da čim prej pridobimo ustrezna dovoljenja za pričetek gradnje infrastrukture, ki bo osnova za gradnjo objektov gospodarstva. Še posebej si prizadevamo, da vse naloge v povezavi s poslovno cono intenzivno rešujemo, saj se zavedamo, da mora lokalna skupnost s svojimi ukrepi igrati pozitivno vlogo pri nudenju in zagotavljanju pogojev gospodarskim družbam.
poslovna cona recica

Laški bilten

LaskiBlten st8016.08.2021
je izšla 85. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.