Kolesarska povezava Celje–Laško

Občina Laško že dalj časa vodi aktivnosti za kolesarsko povezavo med Celjem in Laškim ter kot nadaljevanje temu tudi povezavo vse do Rimskih Toplic. Celoten odsek sovpada z državno kolesarsko povezavo G-17 med Celjem in Brežicam.

Trasa kolesarske povezave od Celja proti Laškem poteka po že obstoječih prometnicah po levem bregu Savinje do Tremerij. Od Tremerij, ko bi povezava potekala po cestnem mostu čez Savinjo, se trasa vije približno 1 kilometer po desni brežini reke Savinje. Ob zaključku visokovodnega nasipa je predvidena nova kolesarska brv čez Savinjo na travnate površine Hriberšek v Rifengozdu v naši občini. Od tu je predvidena trasa kolesarske povezave vse do Laškega po levi strani vzdolž Savinje, posamezni odseki, ki so tehnično zahtevni, pa bodo potekali po obstoječi lokalni cestni povezavi.

Občina je za novo brv pridobila gradbeno dovoljenje in zemljišča. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo zaključuje s projektno dokumentacijo, ki bo zajemala preostanek dela povezave. V kratkem se bodo začeli vršiti odkupi zemljišč.

Za naš turizem in rekreacijo občanov je ta kolesarska povezava izjemnega pomena, zato so vsa naša prizadevanja in hotenja usmerjena v aktivnosti, da je na ravni Direkcije RS za infrastrukturo in ministrstva projekt umeščen v proračun in da se čim prej izvedejo procedure, ki bodo omogočale čim prejšnjo izgradnjo kolesarske povezave med Celjem in Laškim.

  Situacija ureditve pešpoti in glavne državne kolesarske povezave na odseku Celje - Laško.
Kolesarska povezava 5


Laški bilten

LaskiBlten st8016.08.2021
je izšla 85. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.