Z DRSI še pričakujemo odgovore glede mostov

Občina Laško je na Direkcijo RS za infrastrukturo naslovila že več dopisov, v katerih smo prosili za opredelitev stanj mostov čez Savinjo.

V začetku novembra smo dobili odgovor, kjer DRSI odgovarja le glede stanja mostu čez Savinjo v Laškem, in sicer glavnino poškodb so diagnosticirali na armiranobetonskih vmesnih stebrih in pri tem ocenili, da je splošno stanje objekta zadovoljivo, bodo pa spremljali zaznane poškodbe sami ter izvajalec rednega vzdrževanja državne ceste. Odgovor glede stanja mostu za namen prehajanja pešcev v Zidanem Mostu pa še pričakujemo.

Navajajo še, da se podrobnejši pregledi mostov opravljajo na vsaki dve leti in da bo v primeru poslabšanja le-ta uvrščen v Načrt razvojnih programov, nato pa se bodo začele potrebne aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije za njegovo obnovo.

Občina Laško s prejetim odgovorom DRSI ni zadovoljna, zato bomo še naprej vztrajali in pozivali vse pristojne institucije k primerni ureditvi stanja.

ZidaniMost 71


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.