Prijava škode zaradi pozebe v aprilu 2023 - najpozneje do 22. novembra!

Občina Laško na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, začenja z ocenjevanjem škode na trajnih nasadih zaradi:

  • posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023 (Sklep št. 844-14/2023-5 - DGZR, z dne 9. 11. 2023)

 

Izpolniti je potrebno OBRAZEC 2 – ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči. Obrazec lahko dobite v Glavni pisarni Občine Laško, Mestna ulica 2 ali tukaj: OBRAZEC 2 v WORD-u ali OBRAZEC 2 v PDF-ju.

 

Obrazec mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • davčna številka nosilca
  • naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Obvezna priloga k obrazcu 2 je kopija zbirne vloge za leto 2023 (podatki o nosilcu, podatki o kmetijskem gospodarstvu, geoprostorski obrazec za prijavo vlog in zahtevkov na površino).

 

Obrazec podpišite 2x in priložite dokumentacijo, ki dokazuje nastalo škodo na kmetijskih pridelkih (fotografije), pripišite telefonsko številko in elektronski naslov, ki ju bomo uporabili zgolj za morebitno korespondenco glede ocene škode. Datum ocene škode bo izpolnila občinska komisija.

 

Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte najpozneje do 22. novembra 2023 v Glavno pisarno Občine Laško ali pošljite po pošti na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 03 7338 736 (Edina Memić)

  OBVESTILO O ZAČETKU OCENJEVANJA ŠKODE

  OBRAZEC 2 WORD

  OBRAZEC 2 PDF


Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.