Obvestilo sodelujočim pri čiščenju in sanaciji po vodni ujmi

Iz operativnega štaba GZ Zgornjesavinjske doline smo prejeli obvestilo, da s terena dobivajo informacije o zdravstvenih težavah občanov, ki so te dni na poplavljenih območjih sodelovali pri čiščenju in sanaciji po vodni ujmi.
 
Potrebno se je zavedati, da je ujma ponekod s sabo odnesla hiše, kmetijske objekte, pomožne objekte in ostalo infrastrukturo, v kateri so bile (skoraj gotovo tudi v neprimernih embalažah) shranjene različne kemikalije, naftni derivati, pesticidi, katerih embalaža se je v ujmi poškodovala, in pa da se na območju gotovo nahajajo tudi kadavri domačih živali, nekateri še zasuti v naplavinah ali v objektih. Posledično je potrebno celotno območje smatrati za kontaminirano oziroma tvegano za zdravje, kajti kljub posredovanju gasilskih enot širšega pomena in odstranjevanju večjih količin snovi gre za zadeve, katerih ni mogoče odstraniti, saj se nahajajo v vodi, mulju, naplavinah...
 
Zato vse sodelujoče pri sanaciji po ujmi opozarjamo na najvišjo možno stopnjo higiene (uporaba rokavic, zaščitnih mask pri prašenju suhega mulja, umivanje rok ...) zaradi povečanega zdravstvenega tveganja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.