Posek drevja po odločbi Zavoda za gozdove nad sprehajalno potjo Laško - Jagoče

Občina je že v lanskem letu naročila Zavodu za gozdove odkaz drevja za sečnjo ob poti v Jagoče. Sečnja se bo vršila med 29.8.2022 in 31.8.2022 med 7. in 15. uro.
Posek drevja bo na zemljiščih RS, Občine in privatnih lastnikov, zakar imamo ustrezna soglasja (parc. št.: 28,29,31 in 32, vsa k.o. Laško) nad sprehajalno potjo Laško – Jagoče.
Zaradi izvajanje sečnje v tem terminu bo postavljena tudi zapora na sprehajalni poti Jagoče – Blaževa Skala.sečnjajagoče

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.