Posek drevja po odločbi Zavoda za gozdove nad sprehajalno potjo Laško - Jagoče

Občina je že v lanskem letu naročila Zavodu za gozdove odkaz drevja za sečnjo ob poti v Jagoče. Sečnja se bo vršila med 29.8.2022 in 31.8.2022 med 7. in 15. uro.
Posek drevja bo na zemljiščih RS, Občine in privatnih lastnikov, zakar imamo ustrezna soglasja (parc. št.: 28,29,31 in 32, vsa k.o. Laško) nad sprehajalno potjo Laško – Jagoče.
Zaradi izvajanje sečnje v tem terminu bo postavljena tudi zapora na sprehajalni poti Jagoče – Blaževa Skala.sečnjajagoče

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.