Obvestilo o zbiranju vlog zaradi posledic suše v letu 2022

Obvestilo o zbiranju vlog zaradi posledic suše v letu 2022

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13 - DGZR, z dne 12. 8. 2022, Občina Laško obvešča vse oškodovance iz območja Občine Laško, da lahko prijavijo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji nastalo zaradi posledice suše v letu 2022.

V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah in je le-ta večja kot 30%. Oškodovanci  morajo upoštevati, da mora biti skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin in da se prizadete površine nahajajo na območju Občine Laško.

Škoda se prijavi na obrazcu 2, ki je priložen spodaj ali pa ga dobite v Glavni pisarni Občine Laško, Mestna ulica 2.

Obrazec mora biti podpisan (2x) in vsebovati mora naslednje podatke:

  • ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
  • davčna številka nosilca
  • naslov nosilca
  • KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2022, ni upravičen do državne pomoči.
  • GERK – številka GERK-a
  • VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
  • POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
  • POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Obvezna priloga k obrazcu 2 je kopija zbirne vloge za leto 2022 (podatki o nosilcu, podatki o kmetijskem gospodarstvu, geoprostorski obrazec za prijavo vlog in zahtevkov na površino). Prav tako vas prosimo, da na obrazec pripišete vašo telefonsko številko.

Izpolnjene vloge je potrebno oddati na Občino Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s priporočeno pošiljko ali osebno v Glavni pisarni do vključno 19. 9. 2022.

  OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG

  KMETIJSKE KULTURE

  OBRAZEC ZA PRIJAVO ŠKODE (Obrazec 2)

suša


LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.