STIK uspešno pridobil sredstva za promocijo destinacije

Slovenska turistična organizacija je v aprilu objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbuditi digitalno preobrazbo vodilnih destinacij.

STIK Laško je kot nosilec razvoja in promocije turizma vodilne destinacije Laško s prijavo projekta Promocija destinacije Laško v letu 2022 kandidiral na prvem prijavnem roku in uspešno pridobil maksimalno vrednost dodeljenih sredstev sofinanciranja v višini 31.000 € (brez DDV). V sodelovanju s strokovnjaki s področja digitalnega marketinga in ključnimi deležniki na področju turizma v destinaciji je bila pripravljena in v sredini junija lansirana inovativna promocijska kampanja »Poiščeš Zlatolasko, spoznaš zlato Laško«. Promocijske aktivnosti se izvajajo v on-line in off-line medijih na slovenskem in dveh prednostnih tujih trgih (Italija, Avstrija). Promocija poleg primarnega produkta zdravje in dobro počutje vključuje tudi predstavitev produktov z višjo dodano vrednostjo, primernih za zahtevnega obiskovalca, ki išče avtentična, lokalna in edinstvena doživetja in jih je mogoče doživeti skozi vse leto.

Skupna vrednost sofinanciranja vseh destinacij iz naslova razpisa znaša 1.200.000 €, delež sofinanciranja destinacij pa je enoten in znaša 90 % vseh upravičenih stroškov.

  KLIKNI TUKAJ, DA POIŠČEŠ ZLATOLASKO

ZLATO


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.