Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini

Med 25. novembrom in 10. decembrom se tudi v slovenski policiji pridružujemo obeležitvi mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. V teh dneh policisti in policistke še več pozornosti kot običajno posvečamo osveščanju o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter različnim preventivnim aktivnostim.

Nasilje v družini je kaznivo dejanje, ki se razlikuje od ostalih kaznivih dejanj, ki jih policija običajno obravnava, saj se nasilje v družini dogaja v družini – osnovni celici družbe, kjer so člani med seboj povezani, med njimi so spletene določene čustvene, sorodstvene, intimne vezi, skupne so jim vrednote, prepričanja, interesi, aktivnosti. Pojavlja se v različnih oblikah (psihično, fizično, ekonomsko, spolno …) in se najpogosteje prične s psihičnim nasiljem. Nasilje v družini pomeni premoč storilca nad žrtvijo, same posledice pa so težke in dolgotrajne, kažejo pa se tudi na otrocih, pričah nasilja med staršema, pa tudi če se le ti nahajajo v sosednji sobi in poslušajo prepire, pretepe …  

Žrtve o nasilju navadno ne spregovorijo, bodisi zaradi strahu, sramu, krivde, socialne in ekonomske odvisnosti od storilca, pogosto pa jih je tudi strah, da bo z njihovim odhodom družina razpadla in da bodo otroci ostali brez enega od staršev …

Zato v teh dneh še posebno apeliramo na vse občane, ki vedo, da se v sosednjem stanovanju ali pri znancih dogaja nasilje, le to prijavijo. Žrtev mogoče za ta korak nima poguma in moči, boji se reakcije storilca, zato so ljudje, ki to storijo namesto nje včasih njihova rešilna bilka iz začaranega kroga zlorab in nasilja, policija pa bo ob sodelovanju z drugimi institucijami, ki prav tako skrbijo za pomoč žrtvam (center za socialno delo, nevladne organizacije …) vsako prijavo nasilja v družini obravnavala skrbno in strokovno.

Da lahko pomagamo žrtvam nasilja v družini, potrebujemo vašo prijavo, ki jo lahko tako žrtve kot vsi občani, ki izvedo za nasilje v družini, podajo na najbližji policijski postaji (Policijska postaja Laško 03/734 48 30) ali na telefonski številki 113.

Piše: Policijska postaja Laško

nasilje plakat


Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.