Uskladitev višine storitev za javno vodooskrbo

Na zadnji seji Občinskega sveta je bila obravnavana točka glede uskladitve višin storitev cen oskrbe s pitno vodo. Po pripravljenem Elaboratu je moč ugotoviti, da je bilo v letu 2020 prodanih 1.104.943 m3 vode. Javne službe skrbijo za 372 km javnega vodovodnega omrežja, na katerega je priključenih 10.033 ljudi. Pri pregledu in obrazložitvi je bilo podano, da je priključenost prebivalstva na vodovodno omrežje dobrih 77 %. Trenutno vodimo aktivnosti izgradnje vodovoda Ojstro-Tovsto-Zahum-Brstnik, obnovo vodovoda v Lahovem grabnu, izgradnjo vodovoda na Plešu nad Zidanim Mostu. Pripravljamo ustrezne projektne rešitve za izgradnjo vodovoda Zg. in Sp. Rifengozd, Doblatina, del Brstnika ter za del Padež, del Olešč, del Reke, del Male Breze. Še letos načrtujemo pričetek gradnje vodovoda za del Požnice.

 

Na seji Občinskega sveta so bile sprejete uskladitve višine vodarine v povezavi na višino stroškov, ki jih predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19).

 

Osvojen je bil predlog, da se z mesecem julijem 2021 pričnejo zaračunavati nove usklajene cene vodarine 0,6072 EUR/m3 (zdaj 0,5506 EUR/m3) vse brez DDV-ja.

 

Za omrežnino pa se bo npr. za DN20 – gospodinjstvo, zaračunavalo 10,42 EUR/mes (zdaj 12,47 EUR/mes vključujoč 18,40 % subvencijo, občan je trenutno obremenjen s plačilom 10,17 EUR/mes) vse brez DDV-ja.

 

Torej ob izstavitvi položnic v mesecu avgustu za mesec julij 2021 ne bo več subvencije za gospodinjstva.

 

Uskladitev višine storitev je posledica povišanih stroškov delovne sile, materiala in ostalega.

 

app water treatment and disinfection Header 1


Laški bilten

LaskiBlten st8015.06.2021
je izšla 84. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.