Javno naznanilo: Spremembe in dopolnitve Državnega prostorskega načrta za cesto Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče

Javno naznanilo: Spremembe in dopolnitve Državnega prostorskega načrta za cesto Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče

Javna obravnava bo za Občino Laško v ponedeljek, 21. 6. 2021, v Domu Svobode v Zidanem Mostu in se bo začela ob 17. uri.

Javna razgrnitev bo trajala na spodaj navedenih naslovih, in sicer do 23. 7. 2021:

  • KS Zidani Most Dom Svobode Zidani Most 12,
  • Občini Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. 

     javno nazna

javno nazna
 
javno nazna
 
 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.