Obvestilo uporabnikom vodovoda

noimageNa podlagi vrednosti laškega celotnega vodovodnega omrežja, se porabnikom zaračunava omrežnina. Plačila polne cene omrežnine, ki je mesečni strošek, bi predstavljal za porabnika-gospodinjstva (neprofitno dejavnost) veliko obremenitev, zato so bili zneski za občane znižani za subvencijo, ki jo prispeva lokalna skupnost. Ta subvencija je v letu 2010 znašala 80% v letu 2012 pa je bila znižana na 60% v skladu s sklepom Občinskega sveta. V istem sklepu je bilo zapisano, da se bo subvencija zniževala z leti in povsem ukinila v letu 2015.

V skladu z vsemi navedenimi dejstvi, pozitivnim mnenjem pristojnega Ministrstva in uredbe o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja(Ur. list RS 109/12) se s 1.1.2013 zniža subvencija omrežnine, tako, da znaša mesečni strošek plačila omrežnine s subvencijo:

-DN 13 za neprofitne dejavnosti 5,44 EUR/mesec(do 1.1.2013; 4,35 EUR/mes)

-DN 20 za neprofitne dejavnosti 9,079 EUR/mesec (do 1.1.2013; 7,26EUR/mes) .

Prav tako se na podlagi Ur. lista RS, št.102/2012 določi nova višina vodnega povračila za oskrbo s pitno vodo, ki tako znaša od 01.01.2013 0,0638 eura na m3 odvzete vode (prej 0,0555 eura na m3).

Cenik komunalnih storitev - obračuna vodarine in kanalizacije.
Pojasnila postavk na položnicah za plačilo vodarine in kanalizacije.

Na podlagi vrednosti laškega celotnega vodovodnega omrežja, se porabnikom zaračunava omrežnina. Plačila polne cene omrežnine, ki je mesečni strošek, bi predstavljal za porabnika-gospodinjstva (neprofitno dejavnost) veliko obremenitev, zato so bili zneski za občane znižani za subvencijo, ki jo prispeva lokalna skupnost. Ta subvencija je v letu 2010 znašala 80% v letu 2012 pa je bila znižana na 60% v skladu s sklepom Občinskega sveta. V istem sklepu je bilo zapisano, da se bo subvencija zniževala z leti in povsem ukinila v letu 2015.

V skladu z vsemi navedenimi dejstvi, pozitivnim mnenjem pristojnega Ministrstva in uredbe o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja(Ur. list RS 109/12) se s 1.1.2013 zniža subvencija omrežnine,  tako, da  znaša mesečni strošek plačila omrežnine s subvencijo:

-DN 13 za neprofitne dejavnosti 5,44 EUR/mesec(do 1.1.2013;  4,35 EUR/mes)

-DN 20 za neprofitne dejavnosti 9,079 EUR/mesec (do 1.1.2013; 7,26EUR/mes) .

Prav tako se na podlagi Ur. lista RS, št.102/2012 določi nova višina vodnega povračila za oskrbo s pitno vodo, ki tako znaša od 01.01.2013 0,0638 eura na m3 odvzete vode (prej 0,0555 eura na m3).


Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.