Javni razpis za prosto delovno mesto v Kabinetu župana: ADMINISTRATOR V

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/2007, 65/2008) in na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.)

 

OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja 1 prosto strokovno-tehnično delovno mesto:

ADMINISTRATOR V v Kabinetu župana.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba

- aktivno znanje uradnega jezika.

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Delovno področje:

 • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja, oblikovanje in vodenje baz podatkov, sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju, sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil,
 • opravljanje tajniških opravil za župana in za potrebe občinske uprave,
 • izvajanje administrativnih in organizacijsko tehničnih opravil pri izvedbi protokolarnih dogodkov,
 • skrb za oskrbo s potrošnim materialom,
 • koordiniranje poslovnih stikov,
 • strokovne naloge v glavni pisarni,
 • sprejemanje vlog, pomoč pri izpolnjevanju vlog občanom, zaračunavanje upravne takse,
 • naloge v vložišču in knjiženje,
 • sprejem in odprema fizične in elektronske pošte,
 • opravljanje nadzora nad pravilnim in enotnim vodenjem evidence zadev in dokumentov,
 • urejanje arhivskega in dokumentarnega gradiva,
 • evidentiranje, klasificiranje in signiranje zadev in evidentiranje ter skeniranje vhodnih (fizičnih in elektronskih) dokumentov,
 • druge naloge po pooblastilu ali navodilu nadrejenega.

 

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis delovnih izkušenj.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Kandidat vloži prijavo v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani Občine Laško in spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS.

Prijava pošlje v elektronski obliki, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 03 733 87 13, pri ga. Martini Časl.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

JAVNI RAZPIS- ADMINISTRATOR V


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.