Vabilo k oddaji ponudb: ˝SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE˝

Na podlagi 40. in 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/1514/18121/2110/2274/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) naročnik:  

OBČINA LAŠKO,

Mestna ulica 2, 3270 Laš

vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) za predmet naročila ˝SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE˝.

 

Kupec tega javnega naročila je:

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva cesta 1, 3272 Rimske Toplice            

           

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/1514/18121/2110/2274/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) je Občina Laško s strani OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE pooblaščena za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila za izbor izvajalcev dobave blaga.

 

Predmet javnega naročila je SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA POTREBE OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE, pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/1764/19 in 121/21).

 

Javno naročilo se izvaja po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let, in sicer z veljavnostjo od 1.1.2024 do 31.12.2027. Okvirni sporazum se sklene z najmanj enim in največ tremi ponudniki za posamezen sklop.

 

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več sklopov, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

Ponudbe ni mogoče oddati samo za posamezne artikle znotraj razpisanega sklopa.

 

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske Unije.

Za pravočasno oddano prijavo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 17. 11. 2023 do 10. ure.

 

Javno odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 17. 11. 2023 ob 11. uri.

 

Kontaktna oseba naročnika je Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si).


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.