JAVNI RAZPIS za podelitev priznanja Antona Aškerca v letu 2024

JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV PRIZNANJA ANTONA AŠKERCA V LETU 2024

 

1.

Priznanje Antona Aškerca podeli Občinski svet Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.

Praviloma se podelijo tri priznanja Antona Aškerca na leto.

 

2.

Predlogi za podelitev priznanja Antona Aškerca morajo biti predloženi v pisni obliki in morajo vsebovati:

  • podatke o predlagatelju,
  • podatke in predstavitev kandidata,
  • utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom rezultatov, dosežkov, uspehov ali dela kandidata,
  • listine, ki potrjujejo navedeno iz prejšnje alineje,
  • datum predloga in podpis predlagatelja; če gre za pravno osebo pa žig in podpis zastopnika.

Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja Antona Aškerca.

 

3.

Predlagatelji naj pisne predloge pošljejo v zaprti kuverti na naslov OBČINSKI SVET LAŠKO, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Mestna ulica 2, 3270 Laško, s pripisom "Predlog za priznanje Antona Aškerca v letu 2024" ali na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Pisni predlogi se sprejemajo ves čas razpisa, vendar najkasneje do srede, 22. 11. 2023.

Predlogi, ki bodo prispeli po poteku navedenega roka, ne bodo pravočasni in bodo neodprti vrnjeni pošiljatelju. O izbiri bodo prejemniki kot tudi vsi predlagatelji obveščeni po odločitvi Občinskega sveta Laško.

Za vse morebitne dodatne informacije lahko pokličete kontaktno osebo Jasno Kermelj na telefonsko številko: 03 733 87 20.

 

  RAZPIS

  ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE LAŠKO 2009 + SPREMEMBE 2011

  SEZNAM DOSEDANJIH NAGRAJENCEV


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.