Javna objava elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 818/9 in 818/8, obe k.o. Lahomno (1030)

Občina Laško objavlja Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parcelah št. 818/9 in 818/8, obe k.o. Lahomno (1030), št. proj. 61/22, november 2022, ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., Celje.
 
Gradivo bo javno razgrnjeno od 11. 8. 2023 do 28. 8. 2023, v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer v času uradnih ur Občine Laško.
 
 
 
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.