Namera za oddajo dela občinskega dvorišča

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o  proračunu Občine Laško za leto 2023 (Ur. list RS, št. 125/22 in 28/23) s programom razpolaganja, naslednjo namero za oddajo dela občinskega dvorišča – prireditveni prostor s parc. št. 323/4 k.o. 1026 Laško (ID 7205852), ki se nahaja znotraj Objekta Laško – Dvorec Lilijev (EŠD 15015) v brezplačno uporabo,  za izvedbo brezplačnih dogodkov in prireditev za občane.  Gre za oddajo za določen čas, čas trajanja posamezne prireditve ali dogodka, v terminih od 18. 5. 2023 do vključno 30. 9. 2023, ko prireditvenega prostora ne uporabljata JZ STIK Laško ali Občina Laško.   Pogoj za brezplačno uporabo je, da je ponudnik nevladna organizacija, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu ali oseba javnega prava, ki potrebuje prostor za opravljanje javnih nalog.

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 18. 5. 2023 do vključno dne 6. 6. 2023.  

 

NAMERA ZA ODDAJO OBČINSKEGA DVORIŠČA


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.