Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v k. o. Rimske Toplice

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o  proračunu Občine Laško za leto 2023 (Ur. list RS, št. 125/22 in 28/23) s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine v katastrski občini 1039 RIMSKE TOPLICE,  parcela 167/3 (ID 6869413), v izmeri 2.122 m2.

Namera bo  objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/, oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na oglasni deski Upravne enote Laško in na enotnem državnem portalu eUprave do izteka 15 dnevnega roka za  objavo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/1227/1627/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22).

 

Posameznik, ki želi kupiti kmetijsko zemljišče, ki je naprodaj, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno upravni enoti ali neposredno vloži na Upravni enoti Laško.

 

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

 

 


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.