Javni natečaj za izbor "Naj prostovoljca/prostovoljke občine Laško 2022"

Občina Laško objavlja javni natečaj "Naj prostovoljec/prostovoljka Občine Laško 2022".

 

1. Prostovoljec/ka Občine Laško 2022

Prostovoljec je posameznik ali posameznica, ki je v letu 2022 z osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispeval h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov občine Laško.

Prijavljeni prostovoljci se bodo potegovali za naziv "Naj prostovoljec/prostovoljka" v treh starostnih kategorijah, in sicer:

  • do 29 let,
  • od 30 do 60 let,
  • nad 60 let.

Kot starostna meja se upošteva starost, dopolnjena v letu 2022.

V vsaki kategoriji bo izbran praviloma en prostovoljec, ki po mnenju komisije izstopa in si zasluži naziv "Prostovoljec/prostovoljka občine Laško 2022".

 

2. Predlagatelj

Predlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba ali skupina oseb; torej posameznik, društvo, zavod ali katerakoli druga javna in zasebna institucija.

 

3. Pogoji za prijavo na javni natečaj "Naj prostovoljec/prostovoljka 2022" so:

  • Prostovoljci so občani občine Laško in so v letu 2022 delovali na področju prostovoljstva na območju občine Laško.
  • Prostovoljci za svoje delo ne smejo biti plačani oz. zaposleni za izvajanje dejavnosti, za katere se jih prijavlja.
  • Prostovoljec mora biti s prijavo seznanjen in se mora z njo strinjati. Svoje strinjanje potrdi s podpisom prijavnice.
  • Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – prijavnico, ki je na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si)
 
 
4. Izbira najboljših

O izbiri "Naj prostovoljec/prostovoljka občine Laško 2022" bo na podlagi prispelih prijav odločala komisija, ki jo bo imenoval Župan občine Laško.

Kriteriji, ki jih bo pri izbiri upoštevala komisija bodo predvsem dosežki prostovoljcev – rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela in vpliv prostovoljskega dela na širjenje prostovoljstva.

Komisija bo na podlagi vseh pravočasnih in popolnih prijav, na osnovi zgoraj navedenih kriterijev in gradiv iz prijave odločila o naj prostovoljcu/prostovoljki znotraj posamezne kategorije. Odločitev komisije je dokončna.

 

5. Rok in način prijave

Prijavnica je na voljo na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si).

Prijavnico je potrebno poslati po pošti ali oddati na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, najkasneje do 4. 5. 2023, do 10. ure, z oznako "Ne odpiraj – Javni natečaj za Naj prostovoljca/prostovoljke občine Laško 2022".

 

JAVNI NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJEC

PRIJAVNICA NAJ PROSTOVOLJEC


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.