Vabilo k oddaji ponudb za: ˝ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE-OBČINA LAŠKO – 1. FAZA˝

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik:         OBČINA LAŠKO,

                        Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

                       

                        telefon:                        03/ 733 87 00

                        matična številka:         5874505000

                        ID za DDV:                 SI11734612

                        transakcijski račun:    01257-0100003220


vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE-OBČINA LAŠKO – 1. FAZA˝.

 

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V POREČJU SAVINJE-OBČINA LAŠKO – 1. FAZA˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več naslednjih sklopov:

SKLOP A: Strmca

SKLOP C: SMJ, Lahomšek, desni breg-1.2 sklop LAHOMŠEK

SKLOP D: SMJ, Lahomšek, desni breg-1.3 sklop DESNI BREG

SKLOP E: Kopitarjeva ulica, Čopova ulica, del ceste na Svetino, Taborje

SKLOP F: del Šercerjeve ulice, Cesta na Lahomšek, Cesta na Gaberno

SKLOP H: Marija Gradec - Radoblje

 

Rok za izvedbo posameznega sklopa je naveden v vzorcu pogodbe.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbe ni mogoče oddati samo za posamezna dela znotraj razpisanega sklopa.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 12.10.2022 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 12.10.2022 ob 11. uri.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj 1 »Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«

V kolikor naročnik ne bo imel dovolj zagotovljenih finančnih sredstev, si pridržuje pravico, da se kateri od razpisanih sklopov ne odda.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si). Projektno dokumentacijo pa prevzamejo na spletni strani http://www.lasko.si.

 

PRILOGE - PZI DOKUMENTACIJA

SKLOP A – PZI

SKLOP C - PZI

SKLOP D - PZI

SKLOP E - PZI

SKLOP F - PZI

SKLOP H - PZI - novo

SKLOP H - Detajl jaška

 


Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.