Vabilo k oddaji ponudb ˝Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za 3.2.3. IZVEDBA PROTIPOPLAVNIH UKREPOV NA REČICI V DEBRU˝

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik:         OBČINA LAŠKO

                        Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

                       

                        telefon: 03/ 733 87 00

                        matična številka: 5874505000

                        ID za DDV: SI11734612

                        transakcijski račun: 01257-0100003220

 

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za 3.2.3. IZVEDBA PROTIPOPLAVNIH UKREPOV NA REČICI V DEBRU˝.

 

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je storitev ˝Izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za 3.2.3. IZVEDBA PROTIPOPLAVNIH UKREPOV NA REČICI V DEBRU˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Rok za izvedbo je naveden v vzorcu pogodbe.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 5. 7. 2022 do 10. ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 5. 7. 2022 ob 11. uri.

Občina Laško je z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), sklenila sporazum o skupni izvedbi investicije: Ureditev Savinje in Rečice na območju Laškega, št. 2555-22-730001 z dne 3.3.2022. V skladu s sporazumom bo stroške priprave oz. izdelave projektne dokumentacije krila DRSV. DRSV bo krila  stroške na podlagi pogodbe o financiranju predmetne investicije, ki jo bosta sklenila občina in DRSV po izdaji pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gre za  ukrep, ki se financira s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru slovenskega načrta.  Sredstva mehanizma so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov iz načrta. Finančna podpora so sredstva, ki jih EU dodeli v okviru mehanizma.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Kaluža, telefonska številka +386 3 7338 705, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

SPREMEMBA z dne 8. 6. 2022

V razpisni dokumentaciji se je spremenilo poglavje 9.1.3 Tehnična sposobnost, 9.1.4 Kadrovski pogoji oziroma sposobnost in 10. Merila

 

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si).


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.