JAVNI POZIV za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 2022 

J A V N I    P O Z I V

 

za subvencioniranje nakupa in vgradnje

malih komunalnih čistilnih naprav 

v Občini Laško

za leto 2022

 

 

 

 • Naročnik javnega poziva: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

 

 • Predmet javnega poziva: je subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območjih občine Laško (nadalje MKČN)

 

 • Pogoji sofinanciranja:

Pravico do subvencioniranja imajo lastniki objektov in zemljišč na območju občine Laško, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja ali so aktivnosti za izgradnjo                                          kanalizacijskega omrežja šele v fazi priprave projektne dokumentacije. Vgrajena MKČN mora imeti vse potrebne certifikate in dokazila glede izpolnjevanja predpisov s področja varstva okolja v Sloveniji.

 

 • Merila in kriteriji: za dodelitev subvencije nakupa in vgradnje MKČN so merodajne:

                             Velikost MKČN in funkcija objekta za katerega se odpadne vode čistijo,

                             doseganje rezultatov prečiščenih voda, certifikati izdelovalca MKČN (Pravilnik             

                             o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in  

                              vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS, št.  

                             39/15, 33/18, 22/19)

                                          

 • Določitev višine subvencioniranja:

     - do vključno 6 PE 600 EUR;

     -  od vključno 7 do vključno 10 PE 1.000 EUR;

     - od vključno 11 do vključno 20 PE 1.200 EUR.

Višina sredstev se določi na podlagi izkazovanja dokumentacije, računov in predložitve dokazne dokumentacije o namenu objekta (stanovanjska) po sprejetem Pravilniku (Ur. list RS št. 39/15, 33/18, 22/19).

 

 • Višina sredstev za leto 2022: 10.000,00 EUR
 
 • Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (lasko.si).
 
 • Način prijave in oddaje:

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana do 28. 10. 2022.

 

Vloge, ki ne bodo izdelane na predpisanih obrazcih naročnika oziroma bodo oddane kasneje, se zavržejo.

 

Upravičenci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za subvencioniranje nakupa in vgradnje MKČN – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

 

 • Rok poziva: poziv se začne z dnem objave in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.
 
 • Izid poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini subvencioniranja se izda sklep vodje oddelka. Z upravičencem bo župan Občine Laško sklenil pogodbo o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.

Izplačilo se izvede po izdaji sklepa in pogodbe, predložitvi vseh obveznih listin zahtevanih v razpisni dokumentaciji oz. prijavnem obrazcu in Pravilniku o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Ur. list RS št. 39/15, 33/18, 22/19).

 

 • Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 05 in 03 7338 714 (Andrej Kaluža in Luka Picej).
 
 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.