Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/0318/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/0862/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/1140/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/1759/19189/20 – ZFRO in 90/21),  Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/0434/0462/0611/0981/1147/14 in 153/21), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/0765/088/1082/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Ur. list RS, št. 62/1040/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/1356/13 – ZŠtip-1, 99/1314/15 – ZUUJFO, 57/1590/1538/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/1661/17 – ZUPŠ, 75/1777/1847/19 in 189/20 – ZFRO), Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15, 68/18 in 69/19) in sklepa Odbora za gospodarski razvoj občine z dne 2. decembra 2021, Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024 na območju Občine Laško. 

Občina Laško razpisuje oddajo v najem predvidoma 20 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem v letih 2022, 2023 in 2024. Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih stanovanj na območju celotne Občine Laško, ki bodo na razpolago v letih 2022, 2023 in 2024 oziroma do zaključka novega razpisa.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na telefonski številki 03 7338 712 - Stanka Jošt, e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., na spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si, ob upoštevanju aktualnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa  (SARS CoV-2)  pa tudi osebno v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure) na sedežu razpisnika.

  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ

  VLOGA


Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.