Spremembe javnega razpisa za finančne spodbude za obnovo objektov v SMJ Laško JR-FS 2021

Občina Laško objavlja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško (Ur. list RS, št. 63/08 in 1/18), Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/15-UPB1, 68/18 in 61/19), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 (Ur. list RS, št. 82/19 in 174/20), Javnega razpisa za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško JR – FS 2021, številka 430-01/2021-10503 z dne 1. 2. 2021 in soglasja Odbora za gospodarski razvoj občine z dne  20. 5. 2021, spremembe Javnega razpisa za finančne spodbude za obnovo objektov v SMJ Laško JR-FS 2021.

V Javnem razpisu za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško JR – FS 2021, številka 430-01/2021-10503 z dne 1. 2. 2021, ki je objavljen na spletni strani Občine Laško pod rubriko: http://lasko.si/narocila/6442-javni-razpis-za-financne-spodbude-za-obnovo-objektov-v-starem-mestnem-jedru-lasko-2, se spremeni besedilo četrte alineje prvega odstavka 3. točke javnega razpisa: "Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev:

Na javni  razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:", tako da glasi:

  • " še niso prejeli sredstev iz naslova preteklih javnih razpisov za finančne spodbude za obnovo celotne fasade v starem mestnem jedru Laško, razen če se prijavljajo za sofinanciranje obnove strehe ali obratno, oziroma je od prejema finančne spodbude za isti ukrep obnove objekta preteklo več kot deset let". 

V ostalem delu ostane besedilo javnega razpisa in obveznih obrazcev ter prilog v veljavi in nespremenjeno.

 

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa veljajo z dnem objave na spletni strani in oglasni deski Občine Laško.

 

  SPREMEMBE


LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8016.8.2022
je izšla 91. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.