Izvajanje oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin - 2. val COVID 19

V zvezi s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur. list RS, št. 175/20), ponovno opozarjamo vse najemnike poslovnih prostorov v lasti Občine Laško, ki vam je v obdobju od 19. oktobra 2020 dalje opravlianie gospodarske deiavnosti onemoqočeno ali pa bistveno oteženo, da je 30. 4. 2021 skrajni rok za oddajo vloge na predpisanih obrazcih in z vsemi zahtevanimi prilogami.  

Glede na navedeno ponovno objavljamo:

  • Obvestilo z navodili;
  • Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnine zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID -19 (Ur. list RS, št. 200/20);
  • Prilogo 1 - Obrazec vloge za nezaračunavanje najemnine ali dela najemnine;
  • Prilogo 2 - Izjavo glede izpolnjevanja vseh pogojev

Laški bilten

LaskiBlten st8015.04.2021
je izšla 83. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.