Vabilo k oddaji ponudbe za gradnjo ˝SANACIJA PLAZU NAD NASELJEM STOPCE˝

Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)
naročnik: OBČINA LAŠKO,
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505000
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝SANACIJA PLAZU NAD NASELJEM STOPCE˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝SANACIJA PLAZU NAD NASELJEM STOPCE˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 30. 4. 2021 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 30. 4 2021 ob 10.30.

Za izvedbo javnega naročila je del sredstev zagotovljen s strani Občine Laško, preostali del pa bo predvidoma zagotovljen s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP).
V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z MOP, si naročnik Občina Laško pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom ali z njim skleniti pogodbo, ki bo začela veljati, ko bo naročnik z MOP sklenil pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev in bo o tem obvestil izvajalca, le ta pa bo moral v roku osmih dni od prejema obvestila, naročniku dostaviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
V primeru, da naročnik ne sklene pogodbe z MOP in je veljavnost ponudbe že potekla, je pogodba brezpredmetna in se šteje, da sploh ni pričela veljati.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 
 

SPREMEMBA z dne 8. 4. 2021

V Popisu del se spremenijo oz. dopolnijo naslednje postavke:

SKLOP SANACIJA SODNJEGA DELA PLAZU

- pri postavki 1.13 se spremeni enota mere, ki je sedaj m3

- pri postavki 2.21 se doda specifikacija drevesnih in grmovnih vrst

- pri postavki 5.06 se spremeni količina

- pri postavki 5.07 se spremeni količina

SKLOP SANACIJA ZGORNJEGA PLAZU

- pri postavki 2.19 se doda specifikacija drevesnih in grmovnih vrst

 

 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.04.2021
je izšla 83. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.