Izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v občini Laško

Občina Laško vas vabi k oddaji ponudbe za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali za obdobje 2021 in 2022 v občini Laško.
Ponudnik mora predložiti ponudbo za vsa dela iz ponudbenega predračuna. Ponudbe, ki bodo le delne, ne bodo upoštevane pri izboru izvajalca, oz. bodo izločene iz ocenjevanja prispelih ponudb. Variantne ponudbe niso sprejemljive.


KONTAKTNI PODATKI NAROČNIKA:
Edina Memić, višja svetovalka za gospodarstvo in kmetijstvo, tel. 03 733 87 36, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE TER VSEBINA PONUDBE:
1. Rok
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 14. 12. 2020 do 15. ure. Ponudbe naj bodo poslane na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.: Zadeva: Ponudba za najem boksov in oskrbo zapuščenih živali za obdobje 2021 in 2022 v občini Laško
2. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane dokumente:
OBR 1 – podatki ponudnika
OBR 2 - ponudbeni predračun
Kopijo veljavne odločbe VURS-a, da lahko ponudnik opravlja dejavnost zavetišč za zapuščene živali
OSNUTEK POGODBE - parafiran vzorec pogodbe


ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ne bo javno.


FIKSNOST CEN
Ponudbene cene so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila, ponudnik ni upravičen do podražitev.


ROKI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
Začetek javnega naročila: 1. 1. 2021
Zaključek javnega naročila: 31. 12. 2022


NAČIN IZVEDBE PLAČILA
Naročnik bo izvršena dela izbranemu ponudniku plačal na podlagi potrjenih računov in pogojev navedenih v pogodbi.


MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA
Ponudnik z najnižjo ponudbeno ceno bo izbran za izvedbo del.


Priloge:

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.