Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi 51. do 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) v povezavi s šesto alinejo 23. člena in 28. do 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G in 50/2014) in veljavnega Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2014 (Ur. list RS, št. 112/2013 s spremembami in dopolnitvami) s programom razpolaganja, objavlja od dne 30. 12. 2014 do vključno dne 14. 1. 2015, na spletni strani http://www.lasko.si/ in oglasni deski Občine Laško, namero za sklenitev neposredne pogodbe.

Namera za sklenitev neposredne pogodbe

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.8.2023
je izšla 97. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.