Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti ljubiteljske kulture 2014

Občina Laško na podlagi 57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, številka 77/2007, 56/2008, 4/2010, 20/2011), 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško (Uradni list RS, številka 11/2007) in Odloka o proračunu občine Laško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/2013), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI NA PODROČJU LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI LAŠKO ZA LETO 2014

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje naslednjih dejavnosti:
• vokalno glasbena dejavnost,
• instrumentalno glasbena dejavnost,
• dejavnost gledaliških skupin,
• dejavnost plesnih skupin,
• folklora,
• etno dejavnost,
• dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin,
• literarna ali recitacijska dejavnost.

3. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež na območju Občine Laško,
• so registrirana za izvajanje kulturnih dejavnosti in niso neposredni uporabniki občinskega proračuna,
• delujejo najmanj dve leti,
• imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
• dejavnost opravljajo na nepridobitni osnovi,
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
• občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
• da sodelujejo na vsakoletnih občinskih revijah, če so le-te za področje njihove dejavnosti organizirane.

4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: izvajalcem se sofinancira program po Pravilniku o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško (Uradni list RS, št. 11/2007).

5. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2014: 50.000,00 EUR

6. Rok porabe sredstev: Odobrena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2014.

7. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih, Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si).

8. Način prijave in rok oddaje:
Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do petka, 4. 4. 2014, do 12. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: " Sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško v letu 2014 – NE ODPIRAJ! "

9. Datum odpiranja vlog: v torek, 8. 4. 2014

10. Izid razpisa: Izvajalci bodo o sofinanciranju programov obveščeni v roku petnajst dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci kulturnih programov bo župan Občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju.

11. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 ali elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško za leto 2014.
Razpisna dokumentacija.

Številka: 41010-35/2014
Datum: 4. 3. 2014

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.